1. bét (Toplam 1 bét)

Duysunlar! Yok Olacaklar!.

İletiGönderilme zamanı: 03 Eki 2007, 03:07
gönderen YİĞİT TULGA
Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenlere bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. [size=150]Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim.Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım.[/size]


Biz de bunların "ÖLÜMCÜL YAVUSUYUZ" Atam. Söylediklerini şimdi görüyoruz, uyardıklarını açıkça anlıyoruz. Derinden bir uğultuyla uyanıyoruz. Gözün arkada kalmasın.

Türk'e son kılıncı savuracağını sananlar,
Demek ki ölmelere doymadılar.
Daha da uyanmadılar.

Bu savaş

Son savaş sayılacaksa eğer
Duysunlar da ;
-Türkler bir olacaklar.
Anlasınlar artık,
-Bu kanlı uğuntunun can evine
-Kama sokacaklar

Ezilenler
Onacak
Sümülgenler
Yok olacaklar.

Yiğit Tulga

Dipçe:
yavu......düşman
onmak....iyileşmek,sağalmak,düzelmek,mutluluk bulmak
sümülge...sömürge,koloni,müstemleke
sümülgen..emperyalist