1. bét (Toplam 1 bét)

Dil Değişimi ve Türkçe Kullanımı Tartışmaları

İletiGönderilme zamanı: 19 Kas 2011, 20:40
gönderen ingichka
Muğla Üniversitesi SBE Dergisi
Güz 2000 Cilt:1 Sayı:2

DİL DEĞİŞİMİ VE TÜRKÇE KULLANIMI TARTIŞMALARI

Betül PARLAK*

ÖZET

Bu çalışma ile dil değişiminin doğal bir süreç olarak dilbilimsel ilkeler ışığı altında değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Örneklerle zenginleştirilen yazı, dil değişiminin toplumsal uzlaşıma bağlı yapısının altını çizmeye çalışır. Dilimizin yaşadığı değişimlerin tarihsel kökenlerine kısaca değinen bu çalışmada, ayrıca dil değişime yönelik temel eleştirilerden söz edilir. Bu çalışmanın amacı dil değişiminin düzeltilmesi gereken bir sorun olarak gösterilmesi
değildir. Amaç, dil değişiminin kültürel ve tarihsel gelişimin bir sonucu olduğunu göstermektir.
Yaşadığımız toplumsal bağlamın bir parçası olarak değişimlerin doğallığı ve vazgeçilmezliği vurgulanır.
http://akademik.mu.edu.tr/data/06020000/resim/file/02-15%20bet%C3%83%C2%BCl%20parlak.pdf