1. bét (Toplam 1 bét)

Tabii, Tabii ki de, Tabii tabii

İletiGönderilme zamanı: 03 Eyl 2019, 13:08
gönderen Yiğit98
Tabii: Doğal, doğalı

Tabii tabii: Öyledir kesin, Öyledir öyle...

Tabii ki de: Doğal olarak, ne sandın!

Bilmem daha iyi karşılıkları var mıdır. Ancak benim usuma bunlar geldi.

Ynt: Tabii, Tabii ki de, Tabii tabii

İletiGönderilme zamanı: 03 Eyl 2019, 19:01
gönderen TürkçeSözlük78
öñeri Öğseyin
Elbette, tabii ki

Ynt: Tabii, Tabii ki de, Tabii tabii

İletiGönderilme zamanı: 03 Eyl 2019, 19:10
gönderen Yiğit98
Temirbek yazdı:öğseyin herhalde, öyle olmalı (bu bizim yörede kullanılan biçimi) TDK olur, elbette demiş.

Ayrıştırımı şöyle öğseyin :) ; öğseyin "öğsüyorum" demektir aslında "düşünüyorum" < öğse- "düşünmek, birşey hakkında düşünmek" < öğ "akıl, düşünce" [<ög] < ö- "düşünmek"


Öğseyin ‘Elbette, mantıken’ (Öğseyin her köylünün kendine göre bir övünmesi vardır. İşte kızına yaptığı çeyizle övünen bir baba. Her köy için bir doktorun görevlendirilmesi öğseyin saçma bir görüştür.)
Türkçe Sözlük, Tarama Sözlüğü ve Özleştirme Kılavuzu’nda yer almayan kelime, Ağızlar Sözlüğü’nde geçmekte ve ‘olur, elbette (Kütahya)’ anlamına gelmektedir.
Eski dilde ‘akıl’ manasına gelen öğ ismine getirilen –sA yapım eki ile vasıta durumu ekiyle oluşturulduğu düşünülen kelimenin, ‘mantıken’ anlamı da dikkate alınmalıdır.


Oktay D. yazdı:Ancak ben bu kökenlemeye kuşkuyla bakıyorum. TDK TTAS'de öğseyin, öğsen, önsen, önsenen sesletimleri geçiyor. Bu ses denkliklerine dayanarak, ulayı, Osmanlı yazımından kaynaklı olarak ince /k/, ince /ğ/, /ñ/ sesleriniñ ayırt edilememesi nedeniyle
önsen < *öñsen
öğsen < *öñsen
Buna örñek olarak geğir- < geñir- < İlk Türkçe geñir "geñiz" + -i- "addan eylem yapıcı ek" sözcüğü gösterilebilir. Daha fazla örñek için: soğur- ~ somur-/sömür- < suñur-/süñür-, ...

Bu durumda;
*öñseyin "elbette, öñseyerek, krş. precisely" < *öñse- < *öñ "ön, önce"

Ayrıca *öñsen ile *öñseyin arasındaki fark da Eski Türkçe -(X)n (-(i)n, -(ı)n, -(u)n, -(ü)n) ekiniñ Oğuz Türkçesinde öncesindeki ünlüyü almasıdır: -Xn (-in, -ın, -un, -ün). Bu yüzden /y/ sesi türer (bkñz. açık heceye ulanan 2. kişi ekleri: "başlayıñ"). Öyle görünüyor ki ağızlarda iki biçim de yaşamış.

Özetle,
öñsen/öñseyin "elbette, tabî ki"