1. bét (Toplam 1 bét)

kur "1. kuşak, kemer. 2. derece, mertebe"

İletiGönderilme zamanı: 20 Eyl 2017, 17:54
gönderen ulduzéver
DLTde ilk anlamıyla, Kutadgu bilg'de her iki anlamıyla, Divân-i Hikmette ise ikinci anlamıyla gelmiş.

Tarama'da "1. derece, mevki, had, mertebe, paye. 2. akran, emsal" anlamındadır ve kor biçiminde de gelmiş.

ET sözlüğümde bulamadığım için kökeni Türkçe mi diye bir soru önüme çıktı.

Ynt: kur "1. kuşak, kemer. 2. derece, mertebe"

İletiGönderilme zamanı: 20 Eyl 2017, 20:08
gönderen Oktay D.
Türkçedir, hatta kuşak sözcüğü bu sözcükten gelir: kur "kuşak" > *kurça- > kurşa- "kuşak sarmak" > kurşak > kuşak

Buradaki adlara gelen +çA- eki Moğolca bir ek olabilir veya Türk-Moğol ortak bir ek olabilir (*) Talat Tekin, 'Türkçe /ş/, Çuvaşça /s'/, Moğolca /ç/', TDAY Belleten, 1986, 71-75. .

Ynt: kur "1. kuşak, kemer. 2. derece, mertebe"

İletiGönderilme zamanı: 06 Tem 2020, 14:29
gönderen datadeveb
kur (I)
Fransızca cours

1. isim, ekonomi Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri:
Resmî kura göre doların değeri yeniden ayarlandı.
2. isim Düzey.

kur (II)
Fransızca cour

1. isim Karşı cinse ilgi göstererek onun hoşuna gitme, gönlünü kazanmaya çalışma.

2. isim Birinin duygularını okşayacak biçimde davranarak onu elde etmeye çalışma.


TDK'ya göre fransızca görünen anlamın DLT ile aynı çıkması...

Asalım mı bayrakları?

Ynt: kur "1. kuşak, kemer. 2. derece, mertebe"

İletiGönderilme zamanı: 06 Tem 2020, 19:09
gönderen BoZCiN
Köken

Fransızca cours "1. koşu, akım, akış, seyir, rota, süreç, 2. revaç, geçerlik, 3. eğitim programı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cursus "koşu, akım, süreç" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince currere "koşmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *krs- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kers- kökünden türetilmiştir. (Nişanyan Sözlük)

Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)
"eğitim programı, ders" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Burada muhtelif mevzular üzerine muntazam kurlar tertip (...) edilir. "... döviz fiyatı" [ Cumhuriyet - gazete, 1946]
Şimdiki primli döviz kurlarına nisbetle yeni kurlar ihracatımıza (...)