1. bét (Toplam 1 bét)

ten

İletiGönderilme zamanı: 23 Haz 2020, 13:07
gönderen datadeveb
Daha eski bir kaynakta sözcüğü yakaladım.
ETü: [ Irk Bitig, <900]
tanım tüsi takı tükenmezken [bedenimin tüyü dahi bitmemişken]Bu da nişanyansözlükde ten sözcüğü için gösterilen kaynak.
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"beden" [ Kutadgu Bilig, 1069]
yuluġ kıldı [feda etti] mālı teni cānını [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ten rengi: beden rengi. "... deri" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
ten: (...) Tr. Cism-i insanın sath-ı haricisi, deri.
Köken

Farsça ve Orta Farsça tan تن "beden, gövde" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen tanū- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen tanu- sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama
"Bedenin dış yüzü, deri" anlamı Türkçeye özgüdür.

Ynt: ten

İletiGönderilme zamanı: 23 Haz 2020, 21:56
gönderen Danışman
“TEN” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE ETİMOLOJİK BİR DENEME
An Etymological Evaluation of the Word ‘Ten’
Süleyman Kaan YALÇIN*

ÖZET


“Ten” sözcüğü, Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı “Türkçe Sözlük”te “1. İnsan vücudunun dış yüzü, cilt 2. vücut” anlamında Farsça kökenli bir sözcük olarak tanımlanmıştır. Fakat bu sözcüğün Farsça olup olmadığı ile ilgili çeşitli görüşler bulunmaktadır. Clauson’a göre “ten” sözcüğü alışılmadık şekilde, erken bir tarihte Türkçeye kopyalanmış olan Farsça bir sözcüktür. Fakat Dankoff, bu sözcüğün Divanü Lûgat-it Türk’te yanlış okunduğunu, doğru şeklin ise “İnsan vücudu anlamına gelen” Türkçe “yēn” sözcüğüne dayandığını ileri sürmektedir. Abdullah Taymas ve Günay Karaağaç ise “ten” sözcüğünü Türkçe bir kelime olarak nitelendirmektedir. Bu çalışmada Dankoff, Taymas ve Karaağaç gibi sözcüğün aslının Türkçe olduğu savunulmakla birlikte, “ten” sözcüğünün Türkçe oluşunun bir yanlış okumadan kaynaklanmadığı ve sözcüğün Türkçe olduğunu ispatlayacak farklı delillerin de bulunduğu ortaya konulmaya çalışılacaktır.


*Yrd. Doç. Dr., Fırat Üniv. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Böl./ ELAZIĞ.
Elmek: skyalcin23@hotmail.com


Yazı ektedir:

Ynt: ten

İletiGönderilme zamanı: 25 Haz 2020, 02:31
gönderen datadeveb
ETü: [ Irk Bitig, <900]
tanım tüsi takı tükenmezken [bedenimin tüyü dahi bitmemişken]

Değindiğim alıntıyı da göz önüne alırsak çaydanlık bile türkçe çıkabilir. Çaydanlıktaki dan farsça deniliyor ya...

Ynt: ten

İletiGönderilme zamanı: 15 Eyl 2020, 15:09
gönderen datadeveb
DLT
kaftan kaftan, elbise; kapama.
kafgar safran renginde ipek kumaş· III, 438

NişanyanSözlük kaftan sözcüğünü 1300'den öncesinde bulamamış. DLT'de var ama... kap-ton olabilir diye sorgulamış. Kesin değil demiş.