3. bét (Toplam 4 bét)

Ynt: Video, Film

İletiGönderilme zamanı: 08 Nis 2012, 14:33
gönderen Le Qabaq
usman58 yazdı:Ben anlamam troldan mroldan. Öteki hesabımla giremediğim için bununla yazdım. Verdiğim bağlantıya tıkladıysanız kimin yazdığını görürsünüz.
Tıkladım ama bilemedim kimsiniz acaba?

Ynt: Video, Film

İletiGönderilme zamanı: 08 Nis 2012, 15:11
gönderen usman58
Konuyu açan kişi

Ynt: Video, Film

İletiGönderilme zamanı: 20 Haz 2012, 15:50
gönderen Tözkoparan
Tözkoparan yazdı:Filmlerin kıpırdama yanılsaması vermek üzere art arda dizilmiş görüntüler olduğunu düşünerek, "kıpramak"tan "kıprav" karşılığını öneriyorum. "kımıldak" ile aynı ukuş izlenmiştir.


Hayır bu olmaz. Sesi itici. Onun yerine kıpral'ı öneriyorum, hatta zamanında önermiştim de anlaşılmamıştı.

http://turkcesivarken.com/yazismalik/ht ... 535#p21535

Bayağ bayağ anlamadılar.

Ynt: Video, Film

İletiGönderilme zamanı: 20 Haz 2012, 16:58
gönderen BARIÞ
Beğendiklerim;

izleti, sın ;video
örneğin video oynatıcı; sın oynatıcı
          genelağdaki video kayıtları ; izleti

sinema; kımıldak

Ynt: Video, Film

İletiGönderilme zamanı: 09 Oca 2013, 20:22
gönderen Türkeröz
Tözkoparan'ın "kıpral" önerisi de olabilir. Olmadı "kıpırdamak" fiilinden de türetilebilir. Ama şuan için "video" 'ya en uygunu "oynayan görüntü" demektir.

Ynt: Video, Film

İletiGönderilme zamanı: 16 Oca 2013, 15:53
gönderen Toygun
Bir takım dillerde film sözcüğünün karşılıkları...

Fincesi : elokuva (Canlı resimler)
İbranicesi : [b]séret [/b](Çizmek kökünden)
Korecesi : yeonghwa (Yansımak ve çizmek anlamındaki iki sözcükten)
Vietnamcası : điện ảnh( Elektrik ve görsel anlamındaki iki sözcükten)
Yunancası : tainía (Bant)

Ynt: Video, Film

İletiGönderilme zamanı: 06 Ara 2013, 12:17
gönderen PAÜlü
Sın "video", sın koygu "video oynatıcı cihaz" (bu ikisi Yeni Uygur Türkçesinde kullanılan kelimelerdir).

Ynt: Video, Film

İletiGönderilme zamanı: 27 Ara 2013, 22:00
gönderen Türkeröz
Yeni Uygur Türkçesi'nde geçmeye başladı diye onu hemen almamız doğru değil. Ki ben zaten hep söylüyorum. Nereden biliyorsunuz gerçekten bu anlamı olduğunu? Ya cine'den alındıysa ya yerli değilse? Ben böyle bir anlama hiç denk gelmedim bu zamana dek. Gerçek anlamı olduğunu da sanmıyorum.

Ynt: Video, Film

İletiGönderilme zamanı: 28 Ara 2013, 00:59
gönderen Oktay D.
Türkeröz yazdı:Yeni Uygur Türkçesi'nde geçmeye başladı diye onu hemen almamız doğru değil. Ki ben zaten hep söylüyorum. Nereden biliyorsunuz gerçekten bu anlamı olduğunu? Ya cine'den alındıysa ya yerli değilse? Ben böyle bir anlama hiç denk gelmedim bu zamana dek. Gerçek anlamı olduğunu da sanmıyorum.

Bu sözcük birçok kéz tartışıldı. Sözcüğüñ eski bir sözcük olup né añlamlara geldiği ve eski olduğu için çağdaş Avrupa dillerinden gelemeyeceği konuşuldu. Lütfen o tartışmaları yeñiden değerlendiriñ.

Ynt: Video, Film

İletiGönderilme zamanı: 15 Kas 2016, 16:35
gönderen cingelek
Gökkurt yazdı:Töz filme, demeli

film    Fr. film

a. 1. Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit. 2. Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak

(Gerçi birinci anlamı pek kalmadı, çekimlerin neredeyse tümü sayısal)

film  İng. film

1.Bir yüzeyi kaplayan ince katman veya çok ince zar halinde levha

ne demeli ?

zarsı ?
uğrola
Zolaq:
1. Bir endə olan uzun forma, bir şeyin bir endə olan dar, uzun parçası. Dəmir zolağı. Kağız zolağı.
2. Enli xətt. Abı zolaqları olan parça. Ağsarı zolaqları olan divar kağızı. Parçada qırmızı zolaqlar. // Bir şeyin buraxdığı uzun, ensiz iz; xətt; zol. İşıqlanıb al zolağı; Parlayanda göy qurşağı; Birnəfəsə çıxdıq dağı. M.Dilbazi.
3. Bir sahənin, səthin və başqa bir şeyin ümumi fon üzərində hər hansı bir əlaməti ilə fərqlənən uzanmış hissəsi. Qara tüstü zolaqları. – ..Dan yeri sökülməyə başlayır, içəriyə işıq zolaqları süzülürdü. M.Hüseyn. Bu qaranlığı haradansa düşən Ay işığının zolağı ikiyə parçalamışdı. Ə.Məmmədxanlı.
4. Bir şeyin uzanıb gedən qismi; qurşaq, zona, sahə. Qaratorpaq zolağı. Səhra zolaqları. Sahilin qumlu zolağı. – Yolumuz .. təzə salınmış meşə zolaqları arasından keçirdi. M.Dilbazi.

Kökeni: Mənbələrdə colaq kimi işlədililib, yol sözü ilə bağlıdır. Sözün kökü col (yol) kəlməsindən ibarətdir. -aq şəkilçisi kiçiltmə mənalı sözlər düzəldib, cığır yerinə yolaq da işlədilib. Zolaq sözünün qədim mənası yol-yol (üstündə xətləri olan) demək olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)..

Ynt: Video, Film

İletiGönderilme zamanı: 30 Nis 2018, 10:54
gönderen cingelek
yanka: film

Ynt: Video, Film

İletiGönderilme zamanı: 30 Nis 2018, 12:38
gönderen bilimdan
cingelek yazdı:yanka: film
Eş anlamlı kelimeler sözlüğünde yanka.

Ynt: Video, Film

İletiGönderilme zamanı: 05 May 2018, 15:01
gönderen bilimdan
Film:
From Middle English filme, from Old English filmen (“film, membrane, thin skin, foreskin”), from Proto-Germanic *filminją (“thin skin, membrane”) (compare Proto-Germanic *felma- (“skin, hide”)), from Proto-Indo-European *pélno-mo (“membrane”), from *pel- (“to cover, skin”). Cognate with Old Frisian filmene (“thin skin, human skin”), Dutch vel (“sheet, skin”), German Fell (“skin, hide, fur”), Swedish fjäll (“fur blanket, cloth, scale”), Norwegian fille (“rag, cloth”), Lithuanian plėvē (“membrane, scab”), Russian плева́ (plevá, “membrane”), Ancient Greek πέλμα (pélma, “sole of the foot”). More at fell. Sense of a thin coat of something is 1577, extended by 1845 to the coating of chemical gel on photographic plates. By 1895 this also meant the coating plus the paper or celluloid.

yanka / yañka:
Yonga sözcüğünün Anadolu ağızlarında şöyle manaları bulunuyor:
Ağaç kabuğu (Elâzığ ve yöresi)
Kabuk, ağacın kabuğu (Keban Baskil Ağın Elazığ)
Kabuk (Keban Baskil Ağın Elazığ)

Yonga sözcüğünün Kazak Türkçesinde jañqa biçimi de bulunuyor:
yonga.png
yonga.png (36.87 KiB) 7847 kéz görüntülendi

Yañka sözü aynı zamanda yañkı sözüne de benzemektedir ve filmde de görüntünün yansıması söz konusudur.

Ynt: Video, Film

İletiGönderilme zamanı: 05 May 2018, 16:56
gönderen Furkan Yıldırım
bilimdan yazdı:yanka / yañka:Yonga sözcüğünün Anadolu ağızlarında şöyle manaları bulunuyor:Ağaç kabuğu (Elâzığ ve yöresi)...
Sözcüğüñ ilk hecesinde o>a dönüşümü mümkün mü? Buna örñek vérebilir misiniz?

Yonga sözcüğü "yontmak, kesmek" kökünden geliyor1. Bu kök ñ(genizcil n) içermez.2 Yañka ayrı bir kökten geliyor olmalı diye düşünüyorum.

Sözcüğü incelersek film için uygun bence. Yon-ga/Yañ-ga
Yonga: talaş, yontularak elde edilen ürüñ.
Yañga/Yañka:: (belleğe alınan bilgiyi) duvara, perdeye, ekrana döndürülerek3(yañsıtılarak)4 elde édilen ürüñ, film.

Koñu dışı!
Gerçekten añlayamadığım bir şéy var. Dil üzerine uğraşan kim olursa olsun, bir bilgiye ulaşmışsa, uğraş vérmiş démektir. Kendisi zaten yétérince emek ve vakit harcamışken onu bulduğu yéri, kaynağı néden yazmazlar acaba. Başkaları, öğrenciler, dil için çalışanlarda mı emek ve vakit harcasın? Almanca sözlükte ve Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğünde yañka sözcüğü var, ama kaynak né? "Kaynak kendimim" kafasıyla mı yazdılar acaba, TDK déğiller soñuçta, belirtmeleri gérek. Dile ulusça öñem gösterilsin diye bekliyorsak bu dédiklerim bile az, bulabilenler kökenine kadar yazmalı aslında.1.Gülensoy da Nişanyan da bu sözcüğü aynı köke bağlarlar. Gülensoy > yon- (hlk.) 'Yontmak'... Gülensoy, Köken Bilgisi Sözlüğü, bét:1159
2. Dérleme Sözlüğünde yalñızca bir sözcük "ñ" ile yazılmış ancak sözlük yazarları da (gülensoy, nişanyan) "ñ"siz bétimiş, DLT'de de "ñ"siz bétinmiştir. Ör: Yonındı: Yonuntu; Yonuş: Yontmakta yardım ve yarış étmek.
3. Filmler şuan hep aynı yöntem ile izleniyor, eñ eski film gösteri makinasından şimdiki makinalara kadar hepsi; bir şeriti, bir diski okuyarak ekrana iletiyor, döndürüyor.
4.Yansımak: Eski Türkçe yan- "dönmek, geri gelmek" fiilinden +sI- ekiyle türetilmiştir. Nişanyan, yérliğinden alıntı

Ynt: Video, Film

İletiGönderilme zamanı: 05 May 2018, 19:23
gönderen bilimdan
Furkan Yıldırım yazdı:
bilimdan yazdı:yanka / yañka:Yonga sözcüğünün Anadolu ağızlarında şöyle manaları bulunuyor:Ağaç kabuğu (Elâzığ ve yöresi)...
Sözcüğüñ ilk hecesinde o>a dönüşümü mümkün mü? Buna örñek vérebilir misiniz?

Yonga sözcüğü "yontmak, kesmek" kökünden geliyor1. Bu kök ñ(genizcil n) içermez.2 Yañka ayrı bir kökten geliyor olmalı diye düşünüyorum.
Yonga sözcüğünün /o/lu biçimi de /a/lı biçimi de mevcut. Kazak Türkçesinde ikisi de görülüyor ve ikisi de /ñ/ sesi iledir. Sözcüğün aslı /ñ/ sesi ile olmasa bile bazen /n/ ve /g/ sesleri yan yana gelince /n/ sesi veya her iki ses birden /ñ/ sesine dönüşebilmektedir. Yankı kelimesi de yan- "dön-" fiilinden türemiştir ve Kubbealtı Lügati'ne göre kökeni şöyledir: Eski Türk. yangku, E. T. Türk. yanġu – yanku. Dikkat ederseniz yangku / yañkı sözünde de böyle bir durum vardır.