1. bét (Toplam 1 bét)

"Ne... Ne de..." ile "Neither... nor"

İletiGönderilme zamanı: 24 May 2018, 17:28
gönderen hskizilcik
"Ne... ne de..." yapısının Hint-Avrupa kökenli olduğunu biliyorum. Latin dilleri başta olmak üzere çoğunda bu yapı var (İngilizcede: neither... nor...). Bize İrani bir dilden geçtiğini varsayıyorum.

Benzer biçimde "ya... ya da..." yapısının da Hint-Avrupa kökenli olduğunu, batı dillerinde benzer yapılar olduğunu (İngilizcede either... or...), İrani bir dilden bize geçtiğini varsayıyorum.

Sorum şu: Bizde aynı anlamları verecek başka yapılar var mıydı? Günümüzde kullanıdğımız Arapça ve Farsça kaynaşması ile oluşan bir "veya" sözü ikincisini kısmen karşılıyor gibi. DLT'de "azu" sözü buna karşılık olarak verilmiş. Ya ilki?

Ynt: "Ne... Ne de..." ile "Neither... nor"

İletiGönderilme zamanı: 24 May 2018, 17:42
gönderen Oktay D.
Eski Türkçede ep ... ep ... (ne ... ne ...) kalıbı var, DLT'de geçer. Örnek olarak "ep ol ep bu" (ne o ne bu) bulunur. Burada ep sözcüğü "değil" añlamındadır. Ana Altayca *e- "olmaksızın olmak" kökünden gelir, olumsuzluk eki -mA- nıñ da köküdür: -m e- birleşimidir, örneğin kelim edi > kelmedi "gelmedi". Buradaki vurgunuñ ekten öñceki heceye kayması da bu yüzden gérçekleşir [Talat Tekin, 2003].

"Hem ... hem ..." yérine Eski Türkçede ... takı ... takı vardır, bizdeki biçimi "... de ... de", örneğin "o da bu da", kısaca sözcükten soñraya gelir. Eski Türkçe takı sözcüğü bugün dahi, daha ve de/da biçiminde bulunur.

Eski Türkçe azu sözcüğü hep iki sözcüğüñ ortasında görülüyor, añlamı "ya da / veya".