12. bét (Toplam 12 bét)

Ynt: Hint-Avrupa, Ural (Fin-Ugor), Altay Dilleri salıştırmas

İletiGönderilme zamanı: 07 Haz 2017, 20:13
gönderen birtancazin
gütmek, -der
(-i) 1. Hayvan veya hayvan sürüsünü önüne katıp otlatarak sürmek. 2. (nsz) mec. Bir düşünceyi veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak: Amaç gütmek. 3. mec. Bir kimseyi, bir topluluğu kendi düşünce ve amacı doğrultusunda yönetmek, sevk ve idare etmek.

Güncel Türkçe Sözlük
gütmek
Hayvan otlatmak.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
gütmek
Gözetlemek, bir işi ya da düşünceyi izlemek.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
gütmek
Koyun vb. gütmek

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
gütmek
Takip etmek, riayet etmek, kollamak.

Tarama Sözlüğü 1966


Güncel olarak bakıldığında yönlendirmek, sevk ve idare etmek, baskın biçimdeyse hayvan otlatmak sürmek olduğu görülüyor, bu doğrultuda güdüm, eşgüdüm, güdü gibi ilginç sözler türetilmiş...

Bence gerçek anlamı sevk ve idare etmek olmalı.
Kollamak anlamı ve dğer anlamlar genişleme ve yan anlamsallık olmalı.


Guard savunma koruma ile örtüşmesi düş ürünü olur anca..

Eşgüdüm, koordinasyon için güzel karşılık

Ynt: Hint-Avrupa, Ural (Fin-Ugor), Altay Dilleri salıştırmas

İletiGönderilme zamanı: 07 Haz 2017, 20:29
gönderen Oktay D.
Öz añlamı "beklemek, kollamak". Eski Uygurcada - közet- "kollayıp gözetmek" ikilemesi vardır. Olasılıkla kǖr "gür", kǖç "güç" ve kǖven- "güvenmek" sözcükleriyle köktaştır. Asıl, bugünkü "sevk ve idare étmek" añlamı ikincildir, eski bélgelerde bu añlamı hiç bulunmaz.

Ynt: Hint-Avrupa, Ural (Fin-Ugor), Altay Dilleri salıştırmas

İletiGönderilme zamanı: 07 Haz 2017, 21:10
gönderen kuluduk
cingelek yazdı:Çok alakalı gözükmese de:
Eski Fransızca guarder "to protect; to guard; to look at" From Medieval Latin wardāre (“to herd, ward against, guard”). Borrowing from Frankish *wardōn (“to guard, protect”). From Proto-Germanic *wardāną (“to guard, protect”). From *warduz (“a guard”).
Tarama Sözlüğü'nde gütmek "Takip etmek, riayet etmek, kollamak."
Azerbaycan Türkçesi güdmək "Gizlicə birinin dalınca baxmaq, gözdən qoymamaq; gözləmək"
Azerbaycan'da bodyguard manasında cangüdən sözü kullanılıyor.