3. bét (Toplam 4 bét)

Ynt: Ural-Altay dillerinden sözcüklerin salıştırması

İletiGönderilme zamanı: 10 Nis 2014, 08:56
gönderen uydurmatik
Macarca  jó Japonca yoi, Türkçe yön "iyi".

Ynt: Ural-Altay dillerinden sözcüklerin salıştırması

İletiGönderilme zamanı: 27 Nis 2014, 13:48
gönderen uydurmatik
Korece bada "deniz" - Türkçe batak. Batak kelimesinin Fransızcası olan marais'in kökenbilgisi: From Middle French marais, from Old French mareis ("marsh"; compare Medieval Latin maresc, maresch), from Frankish *marisk (“marsh, swamp”), from Proto-Germanic *mariskaz (“marsh, swamp”), from Proto-Germanic *mari (“lake, sea, moor”), from Proto-Indo-European *mari-, *mori- (“sea”). Akin to Middle Dutch mersch, maersch (“marsh”), Middle Low German mersch, marsch (“marshland”), Old English merisc (“marsh”).

Ynt: Ural-Altay dillerinden sözcüklerin salıştırması

İletiGönderilme zamanı: 30 Mar 2016, 12:30
gönderen kuluduk
qağa : is. Uşaq dilində: hər cür şirni, dadlı, yeməli şey. (Azerbaycan Türkçesi)
kawaii "şirin" (Japonca)

Ynt: Ural-Altay dillerinden sözcüklerin salıştırması

İletiGönderilme zamanı: 18 Şub 2017, 20:37
gönderen gajja
Japonca hito "adam / insan".
Türkçe (y)igit "mert; genç erkek" (Farsçadaki merd sözünün adam anlamı da vardır).
Yani hito ile yiğido ses ve anlam bakımından birbirine benzeyen kelimeler gibi gözüküyor.

Ynt: Ural-Altay dillerinden sözcüklerin salıştırması

İletiGönderilme zamanı: 18 Şub 2017, 20:43
gönderen gajja
ingichka yazdı:Sadece okşattım:
Japonca arigatoo "teşekkürler" - arkalı "vasıtasıyla, sayesinde" (İngilizce thanks to gibi) - Türkmen Türkçesi arkadag "birine destek olan, yardım eden kimse" (dağ Kırgız Türkçesinde too olmuştur).
Aslında Japonca arigatoo sözü Türkçesine benzeyen iki sözün birleşmesinden oluşuyormuş: aru, “to exist, to be” + katashi, “hard, difficult” yani birisi aru "var" diğeri katashi "katı".

Ynt: Ural-Altay dillerinden sözcüklerin salıştırması

İletiGönderilme zamanı: 07 Nis 2017, 07:51
gönderen kuluduk
Eski Türkçe qutadmaq "saadet vermek" (qut "saadet" + admaq, bu durumda "vermek" demek olur) - Macarca adni "vermek"

Ynt: Ural-Altay dillerinden sözcüklerin salıştırması

İletiGönderilme zamanı: 07 Nis 2017, 13:17
gönderen Oktay D.
kutad- sözcüğündeki /ad/ parçası +A- ekine -d- çatısı gelmesiyle oluşmuş bileşik bir ektir. Beñzeri
ed "madde, mal" > eded- "madde var olmak"
ulug "ulu" > ulgad- "büyümek"
yég "daha iyi, yéğ" > yéged- "daha iyi olmak"
yagı "düşman" > yagad- "düşman olmak"

Bütüncül añlamdan yola çıkarak gériye doğru türetim yapmak doğru veya bilimsel bir yöntem değildir.

Ynt: Ural-Altay dillerinden sözcüklerin salıştırması

İletiGönderilme zamanı: 07 Nis 2017, 17:33
gönderen kuluduk
Oktay D. yazdı:kutad- sözcüğündeki /ad/ parçası +A- ekine -d- çatısı gelmesiyle oluşmuş bileşik bir ektir. Beñzeri
ed "madde, mal" > eded- "madde var olmak"
ulug "ulu" > ulgad- "büyümek"
yég "daha iyi, yéğ" > yéged- "daha iyi olmak"
yagı "düşman" > yagad- "düşman olmak"

Bütüncül añlamdan yola çıkarak gériye doğru türetim yapmak doğru veya bilimsel bir yöntem değildir.
Verdiğiniz misallerde anlamlar dönüşlüdür, bugün birçok Türk lehçesinde bu ek +Ay biçimindedir, bizde ise +Al biçimindedir. Qutadmaqta ise dönüşlülük anlamı yoktur. Ayrıca susamaktaki +sA ekinin de samak "istemek" fiilinin ekleşmiş şekli olduğunu söyleyenler var. +Ad da bir fiil iken ekleşmiş olabilir.

Ynt: Ural-Altay dillerinden sözcüklerin salıştırması

İletiGönderilme zamanı: 07 Nis 2017, 17:37
gönderen Oktay D.
Türkçede sa- diye "istemek" añlamında bir éylem yok (- diye "düşünmek" añlamında bir eylem var). Onuñ yérine *se- "istemek, sevmek" sözcüğü var, ekleşen bu sözcüktür (buradan sanırım séb-, séç- sözcükleri türemiş). Tabii bu durum söylediğiñizi değiştirmiyor yalñızca bilgiyi düzeltmek istedim.

Koñuya dönersek, ad- diye "vérmek" añlamında bir eylem var mıdır? Hangi sözcüktür, nerede geçiyor?

Ynt: Ural-Altay dillerinden sözcüklerin salıştırması

İletiGönderilme zamanı: 08 Nis 2017, 03:56
gönderen kuluduk
Oktay D. yazdı:Türkçede sa- diye "istemek" añlamında bir éylem yok (- diye "düşünmek" añlamında bir eylem var). Onuñ yérine *se- "istemek, sevmek" sözcüğü var, ekleşen bu sözcüktür (buradan sanırım séb-, séç- sözcükleri türemiş). Tabii bu durum söylediğiñizi değiştirmiyor yalñızca bilgiyi düzeltmek istedim.
Bang bu ekin sa- 'saymak, düşünmek, istemek' fiili ile aynı olduğunu söylemiş.

Oktay D. yazdı:Koñuya dönersek, ad- diye "vérmek" añlamında bir eylem var mıdır? Hangi sözcüktür, nerede geçiyor?
Macarcada "vermek" manasında adni diye bir fiilin bulunması Eski Türkçedeki qutadmaq "saadet vermek" fiilindeki admaq kısmının daha eski devirlerde kullanılan bir fiil olduğunu düşündürebilir. Kesin bir bilgi değil.

Ynt: Ural-Altay dillerinden sözcüklerin salıştırması

İletiGönderilme zamanı: 08 Nis 2017, 04:00
gönderen Oktay D.
Bang bu sözcüğüñ "istemek" añlamını nasıl tespit éttiğini yazmış mı?

Macarca, Altay dili olmadığı için adni sözcüğünden Türkçede "vérmek" añlamında bir ad- sözcüğü varsayılamaz.

Ynt: Ural-Altay dillerinden sözcüklerin salıştırması

İletiGönderilme zamanı: 08 Nis 2017, 04:39
gönderen kuluduk
Oktay D. yazdı:Bang bu sözcüğüñ "istemek" añlamını nasıl tespit éttiğini yazmış mı?

Macarca, Altay dili olmadığı için adni sözcüğünden Türkçede "vérmek" añlamında bir ad- sözcüğü varsayılamaz.
Başlık Ural-Altay dillerinden sözcüklerin salıştırması. Macarca Altay dili değilse de Ural dilidir. Birçok kaynakta Türkçe yazmak fiili ile Macarca írni fiilinin karşılaştırıldığını görebiliyoruz. Hatta İngilizce Vikisözlükte Macarca írni fiilinin menşei şöyle açıklanmış: From a Turkic language, compare Chuvash ҫыр (śyr), Turkish yazmak (“to write”). O zaman qutadmaq ile adniyi de mukayese edebiliriz.

Ynt: Ural-Altay dillerinden sözcüklerin salıştırması

İletiGönderilme zamanı: 08 Nis 2017, 10:44
gönderen Oktay D.
irni sözcüğünde hem Macarca tarafında irni hem de Türk tarafında şir- ile yaz- bulunmaktadır, iki tarafta da sözcükler mevcuttur. Oysa siziñ örnekte Macarcada adni varken Türkçede ad- yok. Böyle bir durumda Macarcaya bakıp Türkçede bir ad- olduğunu çıkarsayamazsınız. kutad- sözcüğünden geriye ad- devşirmek için Türkçe içinde ad- bulunması gerekir.

Ynt: Ural-Altay dillerinden sözcüklerin salıştırması

İletiGönderilme zamanı: 08 Nis 2017, 12:27
gönderen kuluduk
Oktay D. yazdı:irni sözcüğünde hem Macarca tarafında irni hem de Türk tarafında şir- ile yaz- bulunmaktadır, iki tarafta da sözcükler mevcuttur. Oysa siziñ örnekte Macarcada adni varken Türkçede ad- yok. Böyle bir durumda Macarcaya bakıp Türkçede bir ad- olduğunu çıkarsayamazsınız. kutad- sözcüğünden geriye ad- devşirmek için Türkçe içinde ad- bulunması gerekir.
Belki de vardır. Eski Türkçe döneminde qutadmaq fiilinde arkaik olarak kalmıştır. Yukarıda belirttiğim gibi kesin bir bilgi değil.

Ynt: Ural-Altay dillerinden sözcüklerin salıştırması

İletiGönderilme zamanı: 02 Kas 2018, 21:01
gönderen kuluduk
Japonca tomodachi Türkçe tomdaş "arkadaş"