1. bét (Toplam 1 bét)

Kürtçe Azerbaycan Türkçesinden etkilenmiş mi?

İletiGönderilme zamanı: 28 Haz 2012, 16:36
gönderen ingichka
Türkiye'de Kürtlerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerdeki Türkçe ağızların Azerbaycan Türkçesi özellikleri gösterdiğini zaten biliyoruz. Kuzey Irak'taki Türkmenlerin dili de Azerbaycan Türkçesidir. Elimde bir Kürtçe konuşma kılavuzu bulunuyor. Cümleleri incelerken dikkatimi çeken bir ifade oldu: Şeva we bimîne xweş. Şeva we "geceniz", bimîne "kalsın", xweş "hoş". Buna okşar bir ifade biçimi Azerbaycan Türkçesinde de bulunuyor: Gecəniz xeyrə qalsın. Yalnız burada hemen Farsçanın etkisi olabileceği düşüncesi de akla gelebiliyor. Elimdeki Farsça konuşma kılavuzunda "İyi geceler" anlamında sadece Şeb bexeyr yani "hayırlı gece" verilmiş. Bir kaç İngilizce siteye de baktım aynısı yazıyor. Eğer bu ifade şekli Farsçada yoksa çok muhtemel olarak Azerbaycan Türkçesinin Kürtçeye etkisi ile açıklanabilir. Ayrıca bazı sözcüklerde de Azerbaycan Türkçesinin etkisi varmış gibi görünüyor: Kürtçe boyax "boya" Az. T. boyaq (çoğunlukla boyax şeklinde telaffuz ediliyor), Kürtçe qehwe Az. T. qəhvə (Farsçası qahve) vb.

Ynt: Kürtçe Azerbaycan Türkçesinden etkilenmiş mi?

İletiGönderilme zamanı: 11 Tem 2012, 18:36
gönderen Temirbek
Doğrudur. Kürtçede bir miktar Azerice etkisi vardır. Meselâ Kürtçe qedexe < Azerice qadağan "yasak" (diğêr Türk Dillerinde de vardır Özbekçe vb.). Kürtçe qerax "kıyı, sâhil" < Azerice qırax = Türkçe (Yörük Ağızları) qırak/kırak "kenar 2) kıyı" gibi.

Bunlar dışında da, ya bizim Türkçedên ya da yine Azericedên alınmış birçok söz vardır; Kü yarkok < Tü yerkök "havuç", Kü demxe < Tü damga, Kü sax < Tü sağ, Kü saxlem < Tü sağlam vb. Ekinçlêr arası etkileşim.