1. bét (Toplam 1 bét)

birge

İletiGönderilme zamanı: 17 Kas 2018, 05:24
gönderen datadeveb
öñeri birge
en az iki şeyin birleşiminden oluşan bir sonuç


Örnek:
"Yıldız Savaşları müziği ile Erkin Koray'ın Arap Saçı bir arada işlenip güzel bir birge oluşturulmuş."

İzleyin youtube.com


Sizce?

Ynt: birge

İletiGönderilme zamanı: 17 Kas 2018, 16:35
gönderen TürkçeSözlük78
öñeri Birge
Berâberlik

öñeri Yenişememek, birgeye düşmek
Berâbere kalmak

Ynt: birge

İletiGönderilme zamanı: 17 Kas 2018, 16:35
gönderen TürkçeSözlük78
Bu yaptığım önermeler dilimizde bulunmaktadır. Bana özgü öneriler değillerdir.

Ynt: birge

İletiGönderilme zamanı: 17 Kas 2018, 19:28
gönderen datadeveb
TürkçeSözlük78 yazdı:
öñeri Birge
Berâberlik

öñeri Yenişememek, birgeye düşmek
Berâbere kalmak


Nitekim birge sözcüğünü önermeden önce bu anlamları bulmuştum. Verdiğim izleti örneğinde de birbirine benzemeyen iki ayrı müziğin birliktelik uyumu sağlanmış. Bir sözcüğü birçok anlamda kullanıldığı için birge de doğal olarak birçok yerde anlam kazanır. Siz yakıştırdınız mı? Düşünün ki biraz zorlasak birge anlamını liste anlamında bile kullanabilecek duruma geliriz. Bir sözcüğü o denli geniş olunca anlam şenliği yaşıyoruz ;D

Ynt: birge

İletiGönderilme zamanı: 17 Kas 2018, 19:59
gönderen TürkçeSözlük78
"Bir" sözcüğü yanılmıyorsam Türkçe'de konuşma dilinde (spoken language) en sık kullanılan sözcük idi. "ve" gibi bağlaçları, "sen" gibi adılları (zamirleri) bile geçmiş idi. Böyle bir şeyin olması sıradışı bir şey değil yâni. Bayağı beklenen, olası bir olay. :)

Ynt: birge

İletiGönderilme zamanı: 18 Kas 2018, 17:54
gönderen Oktay D.
Ada eklenen +gA eki yalñızca hayvan adları yapar. Burada bir sözcüğüne ulanması yañlış bir türetimdir.

Ynt: birge

İletiGönderilme zamanı: 18 Kas 2018, 18:08
gönderen datadeveb
Ben belge diye bir hayvan bilmiyorum. Özge diye de bir hayvan bilmiyorum.

Ynt: birge

İletiGönderilme zamanı: 18 Kas 2018, 18:18
gönderen Oktay D.
bélge sözcüğü, bélgü > bélgi sözcüğünüñ Moğolca biçimidir, buradaki ek +gU ekidir (ed "varlık, iyilik" > edgü "iyi" gibi). Bu biçim Dil Dévrimi sırasında Moğolca sözcükler içeren Uygurca bir metinden Türkçe sanılıp sözlüklere alındı. Yañlışı sürdürmeniñ dile zararı olacaktır.

Öte yandan özge ve başka sözcüğündeki ek +kA biçimindedir, /g/ ile değil. Kattıkları añlam da terstir. öz sözcüğünüñ ünlüsü uzun olduğu için k>g yumuşaması gérçekleşmiştir. Oysa baş ve bir sözcükleri kısa ünlülüdür. Bu ek, birke olarak ulansaydı añlamı "farklı biri" olurdu, "birleşim" añlamınıñ tam tersi.

Ynt: birge

İletiGönderilme zamanı: 18 Kas 2018, 18:25
gönderen datadeveb
Birey
Eski Türkçe biregü "bir kişi, birisi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bir sözcüğünden Eski Türkçe +AgU2 ekiyle türetilmiştir.

Bu bilgiyi irdelemeye katmak istiyorum.

birge sözcüğünde e sesi yitmiş olarak mı ele almak gerekir?

birege olarak mı kullanmak gerekir?

Ynt: birge

İletiGönderilme zamanı: 18 Kas 2018, 19:26
gönderen datadeveb
Bir de simge, imge sözcükleri var. Yalnızca hayvan anlamı vermek amacıyla kullanılan ek değil anlaşılan.

Ynt: birge

İletiGönderilme zamanı: 18 Kas 2018, 19:48
gönderen Oktay D.
+AgU ekindeki soñ ünlünüñ u/ü olduğunu vurgulayayım. Bu ekiñ Türkçe içinde +AgA/+gA olmasınıñ herhangi bir olanağı bulunmuyor. Kaldı ki +AgU eki Türkiye Türkçesinde +Ay biçimini alır (alpagu > alpay gibi).

Dil Devrimi sırasında simge (1936) ve imge (1935) sözcükleri, ekleriñ añlamları ve biçimleri gözetilmeksizin ulanmış yañlış türetimlerdir. Bu sözcükleriñ doğrusunu tartışmak için ilgili başlıklara yönelebilirsiñiz.

Ynt: birge

İletiGönderilme zamanı: 21 Kas 2018, 09:55
gönderen datadeveb
Kırgızistan'da birge sözcüğü kullanılıyormuş.

İzleyin youtube.com

Ynt: birge

İletiGönderilme zamanı: 21 Kas 2018, 10:54
gönderen Oktay D.
Oradaki ek, bildiğimiz yönelme durum eki olan +gA (+e doğru) oluyor. Aynı ek bizde +A biçimindedir.
Oğuzca size vardım = Kırgızca sizge barıp men
Oğuzca yére düştük = Kırgızca cerge tüştümüz
Oğuzca Oktay'a = Kırgızca Oktay'ga

Kısaca o sözcük bizde bire (bire doğru) biçimine denk geliyor. Bizdeki +gA eki ise Kırgızcada +kA olurdu. Oğuz Türkçesinde k > g ve g > ğ/ø Yitme durumu. Boş küme dönüşümleri bulunuyor ancak Kırgızcada böyle bir dönüşüm gérçekleşmemiş.

Ynt: birge

İletiGönderilme zamanı: 21 Kas 2018, 11:40
gönderen datadeveb
-gA yönelme durum eki gelse de nitelik belirteçleri arasında yer edinmiş.

daroo (derhal, hemen), kokustan (birden), kütüüsüzden (birdenbire), birge (birlikte), mıktı (güzel, iyi, sağlam), macbur bolgonduktan (mecburen), aşıgış (acele), akırın (yavaş), uşunday (şöyle), baçım (tez), anday (öyle), mınday (böyle), betme-bet (yüzyüze), arañ (zorla), bekerge (boşuna).

Ynt: birge

İletiGönderilme zamanı: 21 Kas 2018, 19:00
gönderen Oktay D.
Bizde de birlikte sözcüğünde +dA bulunma eki var.