1. bét (Toplam 1 bét)

öğrenim görülen bir nen mi?

İletiGönderilme zamanı: 10 Tem 2020, 23:34
gönderen mehmetö
Sıkça işitir oldum "Falan adlı üniversitede öğrenim görmüş". "Öğrenim" değil de "Öğretim" ya da "eğitim" görülen bir nen değil midir? Çünkü "öğrenim" size edilen bir iş değildir. Tabii "kendine etmek"i nice gördüğümüze bağlı.

Ynt: öğrenim görülen bir nen mi?

İletiGönderilme zamanı: 11 Tem 2020, 00:30
gönderen datadeveb
Öğrenme süreci görmek dediğimizde "öğrenim görmek" sözünün doğru olduğuna oy verirken "öğretim görmek" yerine kullanılıyor ise yanlış olduğunu belirtmek isterim.

Ynt: öğrenim görülen bir nen mi?

İletiGönderilme zamanı: 11 Tem 2020, 01:03
gönderen mehmetö
Evet "öğrenme sürecini görmek" anlamında ben de sorun görmüyorum ama sıkça "öğretim görmek" anlamında kullanılmakta ne yazık ki

Ynt: öğrenim görülen bir nen mi?

İletiGönderilme zamanı: 11 Tem 2020, 04:24
gönderen Danışman
Kapalı konu
Öğrenim: Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılan çalışma, tahsil

Öğretim:
  1. Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim.
  2. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi.
(GTS)

Tahsil görmek eğitim almak, okumak deyimindeki "tahsil" yerine "öğrenim" denmiş.

Ynt: öğrenim görülen bir nen mi?

İletiGönderilme zamanı: 11 Tem 2020, 19:04
gönderen mehmetö
Danışman yazdı:Tahsil görmek eğitim almak, okumak deyimindeki "tahsil" yerine "öğrenim" denmiş.


Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
medresede bunca tahsīl eyledüm "... ürün elde etme" [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
anı ḥāṣıl étmege ˁömrim vefā étmedi, ammā anuŋ taḥṣīline senüŋ hevesüŋ ola

~ Ar taḥṣīl تحصيل [#ḥṣl tafˁīl II msd.] 1. (ürün veya gelir) elde etme, 2. (mec.) eğitim alma < Ar ḥaṣala حَصَلَ oluştu, elde edildi

→ husul

Not: “Eğitim” anlamı tahsil-i ˁilm "ilim elde etme" deyiminden türemiştir.


Görünüşe göre "tahsil" elde etmek eyleminden "öğrenmek" anlamında kullanılırken, anılan deyimden de "eğitim" anlamını almış.
"Tahsil" -> öğrenim, okuma
"Tahsil görmek" -> "Eğitim almak/görmek, okumak"

"Öğrenim görmek"in doğrusu "eğitim görmek/almak" (ya da öğretim +) olmalı.

Ynt: öğrenim görülen bir nen mi?

İletiGönderilme zamanı: 13 Tem 2020, 22:57
gönderen Danışman
"Eğitim Öğretim Yılı" sözü vardır, duymuşsunuzdur.

Bir de öğretim verilen bir nen olarak kullanılagelirken, öğrenim alınan bir nen olarak kullanılageliyor. Eğitim ise alınan-verilen bir nen olarak kullanılıyor. Benim anladığım bu.