Yazışmalık

Başka sese beñzemez ananıñ sesi, Her sözcüñ arasañ vardır Türkçesi

Azerbaycan Türkçesi

Ortak Türkçe'niñ oluşumu üzerine yapılan çalışmaları içerir.

Azerbaycan Türkçesi

İletigönderen ingichka » 05 Eki 2010, 14:46

Azerbaycan Türkçesinin Ortak Türk dili olarak kullanılması hakkında bazı yazılar var. Bunlardan iki tanesi aşağıda:

Azerbaycan Türkçesi Türk Dünyasının Ortak Dili Olabilir mi?

Bu soruyu sormamın bazı gerekçeleri var:

1. Yazı

Bugün Azerbaycan'da kullanılan Latin Alfabesi, 1991 yılnda Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen "Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu"nda Türk Cumhuriyetlerinden gelen delegelerin imzaladıkları 34 harfli Ortak Türk Alfabesine en çok uyan alfabedir. Sadece Azerbaycan Türkçesinde ḳ > ġ (ḫ) değişimi olduğu için ḳ için kullanılacak olan "q" harfi ġ sesini temsil etmek için kullanılıyor. Bu durumda örneğin ḳara kelimesi Azerbaycan Türkçesinde ġara olarak söylendiği halde "qara" yazılıp bir bakıma kelimenin aslî şekliyle de uyum göstermektedir. Bir de "ä" harfinin yazımı pratik olmadığı için Azerbaycan'da Latin Alfabesine geçtikten bir yıl sonra onun yerine "ǝ" harfini kullanmaya başlamışlar. "Türkiye Türkçesi ortak lehçe olmalıdır" diyenler de var fakat "Türkiye'deki alfabeyi değiştirip Ortak Türk Alfabesine geçebilir miyiz?" diye sorduğunuzda ya "Atatürk'ün yaptığı alfabeye dokunamazsınız" ya da "80 yıldır kullanılan alfabeyi bırakmak zordur" gibi cevaplarla sık sık karşılaşabiliyorsunuz.

Arap harfli metinler açısından bakarsanız Azerbaycan Türkçesinin pratik bir özelliği yazıda temsil edilmeyen kısa ünlülerin hemen hemen hepsinin ince sırada telaffuz edilmesidir. Bunun istisnaları çok azdır. Dolayısıyla İran'daki Türkler'in yazdıklarını okumak Osmanlı Türkçesi metinleri okumaktan bu yönüyle daha kolaydır.

2. Yaygınlık

Azerbaycan Türkçesi, Türk lehçeleri arasında en çok konuşulan 2. lehçe konumundadır. 1. sıradaki Türkiye Türkçesinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki ağızları aslında Azerbaycan Türkçesi özellikleri göstermektedir. İran'daki Türklerin büyük çoğunluğunun ve Kuzey Irak'taki Türkmenlerin dili de Azerbaycan Türkçesidir. İlham Aliyev bundan bir kaç yıl önce dünyada 50 milyon Azerbaycanlı olduğunu açıklamıştı.

3. Diğer Lehçelerle Anlaşabilirlik
Oğuz grubu Türk lehçelerini konuşanların sayısı, nüfus bakımından aşağı yukarı bütün Türk Dünyasının yarısı kadardır. Azerbaycan Türkçesi bu gruptaki diğer lehçelerle büyük benzerlikler göstermektedir ve karşılıklı anlaşabilirlik seviyesi yüksektir. Hatta Azerbaycan Türklerinin, Oğuz grubu dışındaki bazı Türk lehçelerini de (örneğin Özbek ve Uygur Türkçelerini) yüksek seviyede anlayabildikleri görülmektedir. Türkiye Türkleri için bu oranın biraz daha düşük olduğu söylenebilir. Bunun nedeni Azerbaycan Türkçesinde Türkiye Türkçesine kıyasla Orta Asya ve Doğu Türkistan'daki Türk lehçeleri ile daha fazla ortak kelimelerin ve eklerin bulunması olabilir.

4. Kolaylık
Azerbaycan Türkçesinin son derece düzenli bir dilbilgisi vardır. Hatta Azerbaycan Türkçesinin gramerinin Türkiye Türkçesinden daha düzenli olduğu söylenebilir. Örneğin Türkiye Türkçesinde geniş zamanda -r, -Ar ve -Ir/-Ur olmak üzere üç ayrı ek kullanılırken, Azerbaycan Türkçesinde sadece -(y)Ar eki kullanılmaktadır: yazaram "yazarım" - qalaram "kalırım".

Türkiye Türkçesinde "dolar" hem "dol-" fiilinin hem "dola-" fiilinin geniş zaman 3. teklik şahıs çekimidir. Azerbaycan Türkçesinde ikisi farklıdır: dolar, dolayar.

Türkiye Türkçesinde "adamım" hem "ben adamım", hem de "benim adamım" anlamına gelebilir. Azerbaycan Türkçesinde ise ikisi farklıdır: adamam, adamım.

Türkiye Türkçesinde "bilmem" hem "bil-" fiilinin geniş zaman 1. teklik şahıs olumsuzluk hem de "bilme" isminin 1. teklik şahıs iyelik biçimidir. Azerbaycan Türkçesinde ikisi farklıdır: bilmərəm, bilməyim.

Türkiye Türkçesinde "başlar" hem "baş" isminin çokluğudur hem de "başla-" fiilinin geniş zaman 3. teklik şahıs çekimidir. Azerbaycan Türkçesinde ikisi farklıdır: başlar, başlayar.

Bu durumda Azerbaycan Türkçesinin makine çevirisinde bile Türkiye Türkçesinden daha praitk olduğu söylenebilir.

Aslında Özbek Türkçesi de ses uyumunun olmaması nedeniyle çok kolay görünüyor. Özbek Türkçesinde eklerin çoğu tek şekillidir. Ancak Özbek Türkçesinde zamanların çok olması ve tasvir fiilleriyle yapılan şimdiki zamanlar bu lehçenin öğrenilmesini zorlaştırmaktadır.
 • 0

Üyelik görseli
ingichka
Yazışmacı
Yazışmacı
 
İleti: 2242
Katılım: 01 Oca 2008, 14:33
Konum: istanbul
Değerleme: 19

Azerbaycan Türkçesi

İletigönderen ingichka » 05 Eki 2010, 14:49

Ortaq türk dilinin əsasında Azərbaycan dili dayanmalıdır

Gövhər Baxşəliyeva: "Bu dili qorumaq dövlətin və hər bir vətəndaşın borcudur"

Milli Televiziya və Radio Şurasının telekanallarda bütün proqramların Azərbaycan dilində səsləndirilməsi ilə bağlı qərarının icrası geniş müzakirələrə səbəb olub. Xüsusilə də şuranın türk seriallarının dublyayı ilə bağlı qoyduğu tələblər bəziləri tərəfindən etirazla qarşılanır. Bu fikirdə olanlar hesab edirlər ki, Azərbaycan və Türkiyə türkcəsi təxminən eyni dil olduğundan dublyaya ehtiyac yoxdur.
Əks fikirdə olanlar isə hesab edirlər ki, "Dövlət dili haqqında" qanunda dövlət dili kimi Azərbaycan dili müəyyənləşdirilib. İndi qanun icra edilməli, dövlət dili qorunmalıdır. Milli Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, millət vəkili Gövhər Baxşəliyeva Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarının düzgün olduğu fikrindədir. Onun sözlərinə görə, ictimaiyyət şuranın dövlət dilinin qorunması istiqamətdə atdığı addımları dəstəkləməlidir:
- Qəti əminəm ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarı çox düzgün və vaxtında atılmış addımdır. Azərbaycan dili Konstitusiyamızda təsbit olunmuş dövlət dili statusuna malikdir. Bu dili yaşatmaq, inkişaf etdirmək, tətbiqini təmin etmək, saflığını qorumaq dövlətin və hər bir vətəndaşın borcudur. Azərbaycan dili günümüzə qədər böyük inkişaf yolu keçib. Bu gün dilimiz bütün türk dilləri içində öz leksik tərkibinə, qrammatik strukturuna görə ən zəngini, ən inkişaf etmişidir. Eyni zamanda, müasir Azərbaycan dili türk dilləri içərisində öz təmizliyini və genetik xüsusiyyətlərini ən yaxşı qoruyub saxlamış dildir. Bu mənim subyektiv fikrim deyil. Bütün dilçi-alimlər tərəfindən qəbul olunmuş həqiqətdir. Deyək ki, 18-ci əsrin sonunadək Orta Asiyada türk dili məhz Füzulinin "Leyli və Məcnun"u vasitəsilə tədris olunurdu. Belə olan halda dilimizin tətbiqinin məhdudlaşdırılması hətta digər türk dilləri hesabına belə, xalqımıza lazımdırmı? Eyni zamanda, türkdilli xalqların bir-birinə yaxınlaşmasında, qarşılıqlı inteqrasiya prosesində dil probleminin olduğu da həqiqətdir və bir çox elm adamının fikrincə, ortaq türk dili bu problemi aradan qaldırar. Söhbət yeni dil yaradılmasından getmir - bütün türk xalqları üçün ümumi ola bilən dilin seçilməsindən gedir. Yəni bu xalqlara hansısa yabançı, xarici dil və yaxud da "Esperanto" kimi süni düzəldilmiş dil təklif olunmur, söhbət əcdadlarımızın min illərlə danışdığı, sonrakı nəsillərə ərməğan verdiyi dilin hamı üçün anlaşılan bir formasının ümumi qəbulundan gedir. Burada ortaq dil kimi hansı dilin seçilməsi də digərini aşağılamaq, yaxud onun dilinə sayğısızlıq kimi qiymətləndirilə bilməz. Çünki bu gün özbək, qazax, qırğız, türkmən, tatar, başqırd, Azərbaycan və sair adlarla adlandırdığımız dillərin hamısı bir kökdən, bir mənbədən gəlir. Vaxtilə hamımızın əcdadları bu dildə danışmaqla bir-birlərini başa da düşüb, fikirlərini də çatdırıb. Biz niyə eyni köklü xalq olduğumuz halda bir-birimizi başa düşməyək, niyə bizim aramızda dil sərhədi olsun? Buna etiraz edənlər niyə düşünmürlər ki, ortaq dilin seçilməsi həm də bu dillərin hər birinin zənginləşməsinə, onlardakı yabançı sözlərin təmiz türk sözləri ilə əvəzlənməsinə gətirib çıxara bilər. Fikir verin, Türkiyə ilə əlaqələrimiz vaxtilə dilimizdə olmuş, sonradan isə rus dilinin təsiri ilə sıxışdırılaraq unudulmuş nə qədər təmiz türk sözünün yenidən bərpa olunmasına səbəb olub. Məsələn, müstəqillik dönəminə qədər Azərbaycan dilində "subyektiv" sözünün təmiz türkcəsini çox az adam bilirdi. İndi isə hamı "özəl" deyir. Təmiz türk sözüdür, dilin bütün qanunlarını özündə əks etdirir. Yaxud sovet dövründə "multiplikasiya" deyilən bir söz var idi, hətta dilin işlək fonduna daxil edilmişdi. Mətbuatda da, televiziyada da belə yazılırdı. Lakin sonradan Türkiyə türkcəsi vasitəsilə dilimizə qayıdan "cizgi" sözü onu birdəfəlik arxivə atdı. "Cizgi" dilə də asanlıqla yatır, tələffüzü də asandır. O cümlədən, "birbaşa translyasiya" ifadəsi. İndi "canlı yayım" deyirik. Birləşmənin hər iki tərəfi təmiz türk mənşəli sözlə ifadə olunub. Bir sözlə, ortaq dil türk respublikalarının inteqrasiyasına şərait yarada biləcəyi kimi, həm də bu dillərin etno-milli əsasda təmizlənməsini, inkişafını təmin edə bilər; dil saflaşar, durulaşar. Mən bu bir neçə misalın nümunəsində Azərbaycan dilinin Türkiyə ilə əlaqələr hesabına nə qədər yabançı sözdən xilas olduğunu görürəm. Yəqin ki, eyni proses Türkiyə türkcəsində də gedib. Orta Asiyanın türkdilli respublikalarına gəlincə isə burada türk dillərinin vəziyyəti daha acınacaqlıdır. Qazax, qırğız, türkmən dilləri rus dilinin təsirinə daha çox məruz qalıb. Onların hətta ziyalıları danışanda hər cümlədə bir neçə rus sözü işlədirlər. Hətta yazılı ədəbiyyatda da yeri gəldi-gəlmədi rus dilindən alınma söz və birləşmələrə rast gəlinir. Əlbəttə, ortaq dil bu dillərin təmizlənməsinə, paklaşmasına, özünə qayıdışına şərait yarada bilər. Ən başlıcası isə xalqların inteqrasiya prosesini sürətləndirər, onlar arasındakı mənəvi yaxınlığı daha da dərinləşdirər.

- Dediklərinizdən aydın olur ki, siz bir alim kimi ortaq türk dili ideyasını yüksək dəyərləndirirsiniz... Lakin onu da qeyd edək ki, söhbət hələlik ideyadan gedir. Tutaq ki, sabah konkret işə keçmək lazım gəlindi, onda siz bu dillərdən hansının ortaq dil olmasına üstünlük verərdiniz?

- Heç şübhəsiz ki, mən ortaq türk dilinin əsasında Azərbaycan dilinin dayanmasını istərdim. Ona görə yox ki, özüm azərbaycanlıyam, öz dilimi daha çox sevirəm. Mən məsələyə daha çox dilçilik aspektindən, dilin öyrənilməsi səviyyəsindən, təmizliyindən, norma və qanunları gözləməsindən, tarixi-ənənəvi keyfiyyətləri qoruması baxımından yanaşıram. Təxminən min il bundan öncə yazıya alınmış "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı ilə bugünkü Azərbaycan dili arasında çox az fərq var. Müasir Azərbaycan oxusucu "Dədə Qorqud"u oxuyur və asanlıqla başa düşür. Yəni müasir Azərbaycan dili türk dilləri içərisində öz təmizliyini, genetik xüsusiyyətlərini ən yaxşı qoruyub saxlamış dildir. Digər tərəfdən, Azərbaycan dili kifayət qədər ciddi öyrənilib, dil materialı linqvistik baxımdan təhlil edilib. Adi bir misal deyim, Mahmud Kaşğarinin hələ 12-ci əsrdə türk dillərində kəşf etdiyi ahəng qanunu bu gün ən çox Azərbaycan dilində izlənilir. Bu da dilin axıcılığında, rəvanlığında özünü göstərir. Ona görə də Azərbaycan dili tez anlaşılır və başa düşülür. Dilimizin bu xüsusiyyətini nəzərə alaraq bir vaxtlar M.Y.Lermontov yazırdı ki, fransız dili Avropa üçün nədirsə, azərbaycanlıların da dili Şərq üçün həmin şeydir. Hesab edirəm ki, ortaq türk dilinin əsasında Azərbaycan dilinin dayandığı təqdirdə onun bütün türkdilli xalqlar üçün ümumişlək dilə çevrilməsi problemi olmayacaq.

- Görünür, bu, dilçi alimlərimizin böyük sənətkarlarımızla birgə uzun müddət dilimizin saflığı uğrunda apardıqları mübarizənin bəhrəsidir. Dilimiz ərəb-fars tərkiblərindən təmizlənib, dilin ən "dözümlü" hissəsi olan fellər əsasında onlarla yeni söz yaranıb...

- Tamamilə haqlısınız. Qaldı məsələnin ortaq türk dili müstəvisinə gətirilməsinə, mən demirəm ki, ortaq türk dili kimi Azərbaycan dili qəbul olunmalıdır, mən deyirəm ki, ortaq türk dilinin əsasında Azərbaycan dili dayansa, daha yaxşı olar. Əlbəttə, həmin dilə Türkiyə türkcəsindən də, türkmən dilindən də, qazax dilindən də, qırğız dilindən də sözlər, ifadələr gələ bilər. Çünki dil daim inkişaf etməyi, zənginləşməyi sevən ictimai ünsiyyət vasitəsidir. Tutaq ki, bu gün bizim dilimizdə elə alınma sözlər işlənir ki, onların təmiz türkcəsini bilmirik. Sabah həmin söz qazax və yaxud qırğız dili vasitəsilə dilimizə qayıdıb möhkəmlənə bilər. Bunun nəyi pisdir ki? Əksinə, dilimiz zənginləşir. Ortaq dil məsələsinə gəldikdə isə yenə deyirəm, mən həmin dilin əsasında Azərbaycan dilinin dayanmasını istərdim. Bu isə o demək deyil ki, digər türk dilləri, o cümlədən Türkiyə türkcəsi inkar olunmalıdır, yox, sadəcə, dilimizin qrammatik strukturu, fonetik qanunları ortaq türk dilinin əsasını təşkil etməyə optimal imkan verir.

- Gövhər xanım, inanırsınızmı ki, ortaq dil türk dünyasının inteqrasiyasında əsas rolu oynayacaq?

- Bilirsiniz, qloballaşan dünyada sərhədlər rəmzi mahiyyət daşımağa başlayır, ölkələr və xalqlar qovuşur. Heç kəs bu proseslərdən kənarda, təcrid olunmuş vəziyyətdə yaşaya bilmir. Görün, bu gün dünyada nə qədər birlik var: Avropa Birliyi, Ərəb Ölkələri Liqası, İslam Konfransı Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi və sair və ilaxır. Bütün bu birliklər ümumi inteqrasiya və bundan da öncə qloballaşmanın qanunauyğunluğundan doğur. Belə bir zamanda türk respublikalarının da siyasi, iqtisadi və mədəni inteqrasiyaya can atmaları təbiidir. Əgər bu gün türk respublikaları arasında ortaq dil problemi həll olunarsa, sabah digər sahələrdəki maneələr də aradan qalxar. Bir sözlə, türkdilli respublikaların yaxınlaşması üçün əsas çoxdur və mənim fikrimcə, belə bir inteqrasiya bizim qloballaşmaya verdiyimiz ən yaxşı töhfə ola bilər.
 • 0

Üyelik görseli
ingichka
Yazışmacı
Yazışmacı
 
İleti: 2242
Katılım: 01 Oca 2008, 14:33
Konum: istanbul
Değerleme: 19

Ynt: Azerbaycan Türkçesi

İletigönderen Oktay D. » 05 Eki 2010, 16:03

Bu yazılar klasik ortak dil tartışmasınıŋ odağındaki şeyleri içeriyor. Her boy, kendi Türkçesiniŋ ortak Türkçe seçilmesi konusunda diretiyor. Ancak, bunuŋ yerine daha gerçekçi çözümlere yanaşılmıyor. Bu tür çözümler, bu yerlikte tartışılmıştı.

Bu arada, bu yazıları buraya aktarmak yerine kaynak vermeŋizi yeğlerdik. Yazıları kimiŋ yazdığını ve nerede yayınlandığını söyleyebilir misiŋiz?
 • 0

Üyelik görseli
Oktay D.
Yönetici
Yönetici
 
İleti: 8502
Katılım: 28 Ağu 2007, 17:52
Konum: İstanbul
Değerleme: 5941

Ynt: Azerbaycan Türkçesi

İletigönderen ingichka » 13 Haz 2012, 11:17

Oktay D. yazdı:Bu yazılar klasik ortak dil tartışmasınıŋ odağındaki şeyleri içeriyor. Her boy, kendi Türkçesiniŋ ortak Türkçe seçilmesi konusunda diretiyor. Ancak, bunuŋ yerine daha gerçekçi çözümlere yanaşılmıyor. Bu tür çözümler, bu yerlikte tartışılmıştı.

Bu arada, bu yazıları buraya aktarmak yerine kaynak vermeŋizi yeğlerdik. Yazıları kimiŋ yazdığını ve nerede yayınlandığını söyleyebilir misiŋiz?
Halk arasında bu tür diretmeler olabilir fakat biz dillerle ilgilenen insanlar olarak Türk lehçeleri arasında kıyaslamalar yapabilir ve hangi lehçenin ortak Türk dili olabileceği konusunda farklı fikirler ortaya koyabiliriz. Örneğin Özbek Türkçesinin de ortak Türk dili olmak için elverişli yönleri var mesela Swadesh listesine göre yapılan karşılaştırmada bütün lehçelerle kelime ortaklığı ortalamada en yüksek çıkan Özbek Türkçesi görünüyor. Ünlü uyumunun bulunmaması (ve hatta zamir n'sinin bulunmaması) da Özbek Türkçesinin öğrenilmesi için kolaylıktır. Fakat Özbek Türkçesinde bizde bulunmayan zamanlar, şimdiki zamanı ifade etmekte kullanılan tasvir fiilleri bu lehçenin öğrenilmesini zorlaştırıyor. (Bunun karşılıklı anlaşabilirlikle pek ilgisi yok, cümleleri anlasanız da cümle kurarken tereddütte kalabiliyorsunuz; anlasanız da konuşamayabiliyorsunuz.)
 • 0

Üyelik görseli
ingichka
Yazışmacı
Yazışmacı
 
İleti: 2242
Katılım: 01 Oca 2008, 14:33
Konum: istanbul
Değerleme: 19

Ynt: Azerbaycan Türkçesi

İletigönderen Boraan » 16 Haz 2012, 22:49

9. madde ihlali
 • 0

Üyelik görseli
Boraan
Yazışmacı
Yazışmacı
 
İleti: 1814
Katılım: 23 Eki 2007, 17:34
Konum: Ýstanbul
Değerleme: 61

Ynt: Azerbaycan Türkçesi

İletigönderen ingichka » 16 Haz 2012, 22:52

Boraan yazdı:9. madde ihlali
Bu konu açıldığında 9. madde mi vardı?
 • 0

Üyelik görseli
ingichka
Yazışmacı
Yazışmacı
 
İleti: 2242
Katılım: 01 Oca 2008, 14:33
Konum: istanbul
Değerleme: 19

Ynt: Azerbaycan Türkçesi

İletigönderen mavi kurt » 22 Haz 2012, 10:46

  ''Hatta Azerbaycan Türklerinin, Oğuz grubu dışındaki bazı Türk lehçelerini de (örneğin Özbek ve Uygur Türkçelerini) yüksek seviyede anlayabildikleri görülmektedir.''
  öyle oluncada ........ ben uygur türkçesinde konuşsam azerbaycan türkleri anlabilirmi??
 • 0

uygur türküyüm ........ türk için yaşacağım.....
Üyelik görseli
mavi kurt
Türkçeséver
Türkçeséver
 
İleti: 35
Katılım: 20 Haz 2012, 13:18
Değerleme: 21

Ynt: Azerbaycan Türkçesi

İletigönderen ingichka » 22 Haz 2012, 10:58

mavi kurt yazdı:  ''Hatta Azerbaycan Türklerinin, Oğuz grubu dışındaki bazı Türk lehçelerini de (örneğin Özbek ve Uygur Türkçelerini) yüksek seviyede anlayabildikleri görülmektedir.''
  öyle oluncada ........ ben uygur türkçesinde konuşsam azerbaycan türkleri anlabilirmi??
Türkiye Türkliridin köprek chüshinishliri mumkin.
 • 0

Üyelik görseli
ingichka
Yazışmacı
Yazışmacı
 
İleti: 2242
Katılım: 01 Oca 2008, 14:33
Konum: istanbul
Değerleme: 19

Ynt: Azerbaycan Türkçesi

İletigönderen mavi kurt » 22 Haz 2012, 11:10

alla .......  shu seweptin ezerbeyjan türkchisini ortaq til qilip qollinish teshebbus qiliniwatamdu ?.... boptu .....ishqilip meyli qaysi shiwini qollinayli , öz ana til bolsila bolghini........ büyük millet birligi hemmidin muhim....
 • 0

uygur türküyüm ........ türk için yaşacağım.....
Üyelik görseli
mavi kurt
Türkçeséver
Türkçeséver
 
İleti: 35
Katılım: 20 Haz 2012, 13:18
Değerleme: 21

Ynt: Azerbaycan Türkçesi

İletigönderen ingichka » 22 Haz 2012, 11:32

mavi kurt yazdı:alla .......  shu seweptin ezerbeyjan türkchisini ortaq til qilip qollinish teshebbus qiliniwatamdu ?.... boptu
Grammatikisimu bashqa shiwilerdin asanraq.
 • 0

Üyelik görseli
ingichka
Yazışmacı
Yazışmacı
 
İleti: 2242
Katılım: 01 Oca 2008, 14:33
Konum: istanbul
Değerleme: 19

Ynt: Azerbaycan Türkçesi

İletigönderen mavi kurt » 22 Haz 2012, 11:38

ingichka yazdı:Grammatikisimu bashqa shiwilerdin asanraq.

men bu shiwini türkiye türkchisige bek yëqin dep anglighanidim..... emma bu shiwige nisbeten chüshenchem anche tulluq emes ........ telimingizge köptin - köp rexmet..... alla qalayliq bersun qerindishim.....
 • 0

uygur türküyüm ........ türk için yaşacağım.....
Üyelik görseli
mavi kurt
Türkçeséver
Türkçeséver
 
İleti: 35
Katılım: 20 Haz 2012, 13:18
Değerleme: 21

Ynt: Azerbaycan Türkçesi

İletigönderen ingichka » 22 Haz 2012, 11:47

mavi kurt yazdı: men bu shiwini türkiye türkchisige bek yëqin dep anglighanidim..... emma bu shiwige nisbeten chüshenchem anche tulluq emes ........ telimingizge köptin - köp rexmet..... alla qalayliq bersun qerindishim.....
Toghra, Türkiye türkchisige bek yéqin. Bir nechche saetlik öginishtin kéyin chüshinishingiz we bu shiwide sözlishingiz mumkin.
 • 0

Üyelik görseli
ingichka
Yazışmacı
Yazışmacı
 
İleti: 2242
Katılım: 01 Oca 2008, 14:33
Konum: istanbul
Değerleme: 19

Ynt: Azerbaycan Türkçesi

İletigönderen mavi kurt » 22 Haz 2012, 11:53

uygur türkleri bilen özbek türklirige oxshashkende ......chüshendim ,, rexmet. :)
 • 0

uygur türküyüm ........ türk için yaşacağım.....
Üyelik görseli
mavi kurt
Türkçeséver
Türkçeséver
 
İleti: 35
Katılım: 20 Haz 2012, 13:18
Değerleme: 21

Ynt: Azerbaycan Türkçesi

İletigönderen mavi kurt » 22 Haz 2012, 11:55

emma heqiqeten türkiye türkchesining grammatikisidin köp addiyken .
 • 0

uygur türküyüm ........ türk için yaşacağım.....
Üyelik görseli
mavi kurt
Türkçeséver
Türkçeséver
 
İleti: 35
Katılım: 20 Haz 2012, 13:18
Değerleme: 21

Ynt: Azerbaycan Türkçesi

İletigönderen bilgekagan_d » 26 Tem 2012, 12:53

Uygu
mavi kurt yazdı:  ''Hatta Azerbaycan Türklerinin, Oğuz grubu dışındaki bazı Türk lehçelerini de (örneğin Özbek ve Uygur Türkçelerini) yüksek seviyede anlayabildikleri görülmektedir.''
  öyle oluncada ........ ben uygur türkçesinde konuşsam azerbaycan türkleri anlabilirmi??


Ben Uygur/Sincana gitmistim yillar once, orada temel turkce yavas konusarak gayet iyi anlasmak mumkun idi...
 • 0

Bilge
Üyelik görseli
bilgekagan_d
Dil Emekçisi
Dil Emekçisi
 
İleti: 497
Katılım: 10 Ara 2011, 21:02
Değerleme: 10

Soñraki

Dön Ortak Türkçe çalışmaları

Kimler çevrimiçi

Bu bölümü gezen üyeler: Hiç bir üye yok ve 2 konuk

Reputation System ©'