Yazışmalık

Başka sese beñzemez ananıñ sesi, Her sözcüñ arasañ vardır Türkçesi

NUTUK’U ÖZLEŞTİRME ÇAĞRISI

Türk Dili Derneği'niñ etkinliklerini içerir.

NUTUK’U ÖZLEŞTİRME ÇAĞRISI

İletigönderen Oktay D. » 07 Mar 2017, 23:24

Türk Dili Dérneği olarak Ulu Öñderimiz Mustafa Kemâl Atatürk’üñ 15-20 Ekim 1927 günlerinde basın ve kamu öñünde yaptığı büyük koñuşma olan NUTUK yapıtını özleştirmek için Türkçe göñüllüsü bir sorumlu aramaktayız.

Bu arama için kuşkusuz birçok aday çıkacağından dolayı adaylar arasında eñ añlaşılır ve eñ özcül yazanını yéğlemek için bir çağrıda bulunuyoruz. Başvuran adaylar, Nutuk’uñ soñ bölümü olan Gençliğe Sesleniş’iñ özleştirme déñemesini dérneğimiziñ yönetim kuruluna iletisim@turkdilidernegi.org.tr üzerinden sunabilirler.

Sunulanlar arasından aşağıdaki koşulları eñ çok sağlayan özleştirme déñemesiniñ yazarı, bütün Nutuk’u çevirmek için sorumlu olarak bélirlenecek, ardından özvériyle dérneğimiziñ bir yayını olarak basılacak Nutuk özleştirme çalışması, sorumlu yazar ile katkıcılarınıñ adlarıyla birlikte Kutlu Yayınevinden yayımlanacaktır:

 1. Yapılacak Nutuk özleştirmesi, olabildiğince öz Türkçe sözcüklerden oluşmalıdır.
 2. Kullanılan öz Türkçe sözcükler olabildiğince kamunuñ añlayabileceği sözcüklerden séçilmelidir.
 3. Öz Türkçe sözcükler, Türkiye Türkçesine uyarlanmak koşuluyla yöresel ağızlardan dérlenen veya eski dönemlerden diriltilen veya diğer Türkçelerden devşirilen sözcükler olabileceği gibi yéñi türetilen sözcükler de olabilir.
 4. Kullanılan dil, dönemiñ ruhunu göz ardı étmeden ve yapıtıñ târihi öñemini düşürmeden étkin bir biçimde işlenmelidir.
Bu koşullar, her bir aday için Türk Dili Dérneğiniñ Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek, karar vérildikten soñra sorumlu olması bélirlenen aday kamuya duyurulacaktır. Sorularıñız için dilerseñiz iletişim ulatı üzerinden veya bu başlığa yanıt yazarak bize ulaşabilirsiñiz.

Türk Dili Dérneği
Yönetim Kurulu

iletisim@turkdilidernegi.org.tr
 • 4

Üyelik görseli
Oktay D.
Yönetici
Yönetici
 
İleti: 8420
Katılım: 28 Ağu 2007, 17:52
Konum: İstanbul
Değerleme: 5705

Ynt: NUTUK’U ÖZLEŞTİRME ÇAĞRISI

İletigönderen İlteriş » 07 Mar 2017, 23:58

Uğrola. Nutuk daha önce tüzeci Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nca özleştirilmiş ve Söylev adıyla yayımlanmıştı. Derneğinizin Velidedeoğlu'nun özleştirme çalışmasına kurumsal bakışı nedir? Çağrıyla yapılan yeni özleştirme isteğinin bu çalışmadan nasıl bir ayırdının olması beklenmektedir?
 • 0

Üyelik görseli
İlteriş
Göñüllü
Göñüllü
 
İleti: 146
Katılım: 09 Şub 2013, 16:00
Değerleme: 129

Ynt: NUTUK’U ÖZLEŞTİRME ÇAĞRISI

İletigönderen Oktay D. » 08 Mar 2017, 00:12

İlteriş yazdı:Uğrola. Nutuk daha önce tüzeci Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nca özleştirilmiş ve Söylev adıyla yayımlanmıştı. Derneğinizin Velidedeoğlu'nun özleştirme çalışmasına kurumsal bakışı nedir? Çağrıyla yapılan yeni özleştirme isteğinin bu çalışmadan nasıl bir ayırdının olması beklenmektedir?

Bu koñuda dérneğiñ kurumsal veya ortak bir bakışı henüz bulunmuyor, aramızda tartışmadık. Nutuk'uñ onlarca özleştirmesi bulunuyar ancak söz koñusu Velidedeoğlu olunca bu koñuyu dérnek içinde tartışmamız gérektiği düşüncesine vardım ve bu koñuyu dérnekte gündem yapacağım.

Bu arada kendi bilgilerim ışığında Velidedeoğlu'nuñ yaptığı özleştirmede birçok éleştiri de bulunuyor. Benim kendi görüşüme göre bu éleştirilerden ve bugün geldiğimiz noktadaki özleştirme düzeyinden dersler alarak daha iyi bir çalışma yapabileceğimize inanıyorum. Elbette kurumsal bakış açısı oluşur oluşmaz buraya yazacağız.

Sorduğuñ için ve gündemimize almamızı sağladığıñ için sağ olasın.
 • 0

Üyelik görseli
Oktay D.
Oktay DOĞANGÜN
Yönetici
Yönetici
 
İleti: 8420
Katılım: 28 Ağu 2007, 17:52
Konum: İstanbul
Değerleme: 5705

Ynt: NUTUK’U ÖZLEŞTİRME ÇAĞRISI

İletigönderen Oktay D. » 10 Mar 2017, 18:12

Dérneğiñ géñel bakış açısı aşağıda dizilmiştir. Daha ayrıntılı bir tartışma da yapmak olanaklıdır ve bunu illa dérnek içinde tutmak istemiyoruz, o yüzden şimdiye dek yapılmış irdelemeyi size sunarak burada tüm üyelerimize tartışmaya açıyoruz. Ancak aşağıdaki gérekçe ve ayrımlar tek başına bu çalışmaya girmemize yéterlidir diye düşünüyoruz. Daha soñraki tartışmalar ise bu çalışmanıñ niteliğini katılanlar sayesinde artıracak ve göremediklerimizi görmemizi sağlayacaktır diye düşünüyoruz.

 1. Velidedeoğlu'nuñ yaptığı özvérisinden kuşku duymadığımız çalışmada kullanılar ifâdeleriñ ince ayrımlarınıñ tam istenildiği kadar yansıtılmadığını düşünüyoruz. Kuşkusuz, Velidedeoğlu'nuñ tek başına ve birden bire ideal bir özleştirme yapmasını da beklememeliyiz, ancak işiñ büyük kısmını yaptıktan soñra biz yéñi kuşaklarıñ bunu devralıp biraz daha ileriye taşıması gérektiğini, bunu yapmazsak öñceki kuşaklardan daha az iş yapmış olacağımızı düşünüyoruz.
 2. Velidedeoğlu'nuñ Söylev'i, gérçek Nutuk'uñ 1978'deki öñsözünde yazdığı kendi déyimiyle beşte biri oranında bir bölümü kısaltmıştır, géri kalan béşte dört oranındaki bölüm kısaltılmadan özleştirilmiş. Soñraki baskılarda bunuñ kısaltma olduğu ne yazık ki bélirtilmemiştir. Biz bütününü özleştirmeyi amaçlıyoruz.
 3. Velidedeoğlu aynı öñsözde Bu kısaltmanıñ gérekçesini "Atatürk’çü düşünce açısından önem taşıyamayan ayrıntılara ilişkin kimi bölümlerini kısalttık" şeklinde açıklamıştır. Biz bu türden öznel davranışlardan kaçınmak istiyoruz. Nutuk'a târihî bir bélge olarak bakarak özleştirme yapmak ve eğer baskı ve gider açısından olanaklı olursa bir bétini eski yazıyla diğer bétini géñişletilmiş géñizcil n ile kapalı e seslerini içeren Türk-Latin yazısıyla yayımlamak amacındayız.
 4. Velidedeoğlu'nuñ Söylev'inde birçok terim ve déyim, özleştirme ölçütünüñ dışına kaçmış ve añlamından veya o dönemiñ târihî öñemini gösterecek durumlardan sapmış görünmektedir. Bizim açımızdan gelecek kuşaklarıñ bazı déyişleriñ o dönemde neye karşılık geldiğini görmesi öñemlidir. Örneğin Velidedeoğlu'nuñ "işgal étmek" yérine "girmek" gibi sözler kullanması veya "vesile" yérine "uydurma neden" démesi bizce yañılsamalara néden olacaktır. Ayrıca kimi siyâsî terimleriñ çok yañlış añlaşılacak şekilde kullanıldığı da zaten Velidedeoğlu'nuñ özleştirmesine yapılan eñ ünlü éleştirilerdendir.
 5. Bunlarıñ dışında geçtiğimiz 9 yıl içerisinde yazışmalık içinde ve üyelerimiziñ kendi yaşamları içerisinde olagelen aşağı yukarı uzlaşılmış bir öz sözcük dağarcığımız olduğunu düşünmekteyiz. Yalñızca yazışmalıktaki üyeleriñ déğil, sıradan bir yurttaşıñ kolaylıkla añlayacağı karşılıklar bulduğumuz ve bunları yapılan yayın, ileti ve beñzeri yollarla kullandığımız da bir gérçektir. Artık elimizde Velidedeoğlu'nuñ özleştirmeyi yaptığı dönemden daha varsıl ve daha ince ayrımlı aynı zamanda añlaşılır karşılıklar bulunmaktadır.
 6. Öte yandan Türkçesi Varken topluluğu ve Türk Dili Dérneği olarak yaptığımız tüm yayın, ileti, bildiri ve iletişimde 29 harfli Latin tabanlı Türk abecesine eklenmesini savunduğumuz kapalı e sesi (é) ve géñizcil n sesi (ñ) bulunmaktadır. Nutuk, bu yéñi imleriñ kullanılıp bir bakıma öğretici olduğu kadar étkileyici yararlar sağlayacak bir yapıttır.
 7. Nutuk, büsbütün özleştirilmesi olanaklıdır diye düşünmekteyiz. Târihi öneminden ve añlaşılırlığından bir şey yitirmeden bunu yapabileceğimize, Velidedeoğlu'nuñ tüm yañlış ve doğrularıyla birlikte bayrağı taşıdığı noktadan daha ileriye götürebileceğimize inanıyoruz.
 8. Her şey bir yana Atatürk, Nutuk'uñ yazımı sırasında ince ince hangi sözcükleri kullanacağını irdelemiş ve añlatılan olaylarıñ yapısına göre sözcükler seçmiştir. Örneğin Osmanlı dönemiyle ilgili olaylarda daha ağdalı bir Osmanlı jargonu kullanırken Kurtuluş ve Bağımsız Cumhuriyet'le ilgili olaylarda daha arı bir Türkçe kullanmış olduğu bilimsel olarak da araştırılıp saptanmış bir durumdur. Yukarıd söz éttiğimiz yañılgılarıñ dışında Velidedeoğlu'nuñ bu ayrıma, kuşkusuz döneminiñ bilimsel düzeyi géreği, dikkat édemediğini gözlüyoruz. Biz bu tür dil kullanım ayrımlarını da kapsamayı amaçlıyoruz
 • 10

Üyelik görseli
Oktay D.
Oktay DOĞANGÜN
Yönetici
Yönetici
 
İleti: 8420
Katılım: 28 Ağu 2007, 17:52
Konum: İstanbul
Değerleme: 5705

Ynt: NUTUK’U ÖZLEŞTİRME ÇAĞRISI

İletigönderen İlteriş » 30 May 2017, 01:05

Kapsamlı ve doyurucu yanıtınız için sağ olun Oktay. Yazışmalığımıza uzundur giremediğimden ötürü ancak yazabildim.

Değindiğiniz gerekçeler, kolları sıvamak için çok yüreklendirici. Umarım ve dilerim olgun Türkçemize yaraşır eksiksiz bir çalışma çıkar ortaya.
 • 0

Üyelik görseli
İlteriş
Göñüllü
Göñüllü
 
İleti: 146
Katılım: 09 Şub 2013, 16:00
Değerleme: 129


Dön Türk Dili Derneği

Kimler çevrimiçi

Bu bölümü gezen üyeler: Hiç bir üye yok ve 1 konuk

Reputation System ©'