Yazışmalık

Başka sese beñzemez ananıñ sesi, Her sözcüñ arasañ vardır Türkçesi

doğa, doğal

Sözcükleriñ kökeni üzerine yapılan tartışmaları içerir.

doğa, doğal

İletigönderen ulduzéver » 19 Mar 2019, 19:23

cingelek yazdı:
ulduzéver yazdı:Keşke dilimizdeki yañlış türetimleri listelemiş bir bétik veyâ makâle bulunsaydı.
Örneğin doğal sözcüğü nasıl türedi doğru bir türetim mi değil mi ...
Natural: From Middle English natural, borrowed from Old French natural, naturel, from Latin nātūrālis, from nātus, the perfect participle of nāscor (“be born”, verb).

Kökü Türkçe doğ- ile değiştirip yabancı dilin ekini aynen kullanırsanız ortaya böyle garibe kelimeler çıkabiliyor.


Öñce doğa sözcüğüne bir bakalım, dil dévrimi döneminde mi yapıldı yoksa öñce vârmıydı?

Soñra doğal sözcüğünüñ kökenlemesi üzerine görüşler yazılırsa sévinirim.
  • 0

ulduzéver
Dil Emekçisi
Dil Emekçisi
 
İleti: 888
Katılım: 25 May 2016, 22:14
Değerleme: 875

Ynt: doğa, doğal

İletigönderen Oktay D. » 20 Mar 2019, 06:21

İkisi de 1935'te Cep Kılavuzu'nda yayımlanmış.

doğa sözcüğü, doğ- eylemine ad yapan -A ulaç eki getirilerek oluşturulmuş, tıpkı yar- (yarmak, kesmek) > yara veya çevir- (çevirmek, döndürmek) > çevre veya yak- (yaklaşmak) > yaka gibi. Sözcük türetilirken Fransızca nature (/natür/ diye okunur) sözcüğünüñ Latince *nasci- (doğmak) kökünden gelmesinden esinlenmişler. Öte yandan Arapça tabiî/tabiat sözcükleri, tabᵓ (basım, kalıp, huy) sözcüğünden geliyor, kökü tbᵓ (basmak).

Kısaca doğa sözcüğü kurallı bir türetim.

doğal sözcüğü, açıkça doğa sözcüğünden türetilmiş ancak ada eklenebilecek bir +L eki bulunmuyor (eyleme eklenen bir -L eki var yalñızca). Beñzer biçimde doğ- eylemine gelebilecek bir -AL eki de bulunmuyor (olsa olsa ada gelen +AL < +A-L birleşik eki var). doğ- sözcüğüne -L eki getirilseydi doğul olurdu. Sözcüğüñ kurallı olarak aynı biçimde yéñiden türetilmesi, démeli "kurtarılması" için bir yol görünmüyor.

Bu yüzden doğal yañlış bir türetim.
  • 0

Üyelik görseli
Oktay D.
Yönetici
Yönetici
 
İleti: 8557
Katılım: 28 Ağu 2007, 17:52
Konum: İstanbul
Değerleme: 6112

Ynt: doğa, doğal

İletigönderen bensay » 20 Mar 2019, 09:00

A. Tietze “-(a)l: fiilden nomen instrumenti ve sıfat yapar (çatal)”;

“çatal” sözcüğünde “… < çat- + fiilden isim yapan -al eki (B. M. Rasanen 1957 s. 132-133, 1969 s. 101), krş. Sakal < *sak- ‘sarkmak’ (Clauson 1972 s. 805’e göre bu fiil *saka- olmalı… Fiilden isim yapan -(a)l vs. eki, yalnız tek heceli köklere eklenir gelir ve başlıca nomen instrumenti ve sıfat oluşturur (b. T. T. Banguoğlu 1974 s. 231-233, krş. M. Erdal 1991 I, 330-332): çatal, çökel, dükel / tükel…” açıklamasını yapar.
  • 0

http://www.gelgelturkce.blogcu.com
https://www.facebook.com/OzlestirmeKilavuzu
Evrensel olan kavramlardır, sözcükler ulusal olabilir, dahası olmalıdır.
Üyelik görseli
bensay
Yazışmacı
Yazışmacı
 
İleti: 3165
Katılım: 03 Eyl 2007, 14:19
Konum: istanbul
Değerleme: 1845

Ynt: doğa, doğal

İletigönderen Oktay D. » 20 Mar 2019, 10:49

Öñcelikle, dükel/tükel < tüke- olduğundan onu eleyelim.

sakal sözcüğünüñ kökeni hakkında türlü görüşler var. Hangi eylemden geldiğine emin olmadığımız bir sözcüğüñ kökenini yine varlığından emin olmadığımız bir ekle kurgulayamayız. sakal'ıñ sark- geldiğini kanıtlamak için -AL ekinden emin olmamız gérekiyor, öte yandan -AL ekinden emin olmak için sakal sözcüğünüñ sark-'tan geldiğinden emin olmamız gérekiyor. Totoloji.

çat- eyleminden geldiği açık olan çatal sözcüğü yalñızca Orta Oğuzcada görülüyor. Pekala *çatgal biçiminden geliyor da olabilir. Sakal'daki gibi bundan emin olamayız, yoksa yine totoloji olur.

çökel sözcüğü Tarama Sözlüğünde çökel olarak geçiyor ve çökül biçiminiñ sesletimi olarak yér alıyor. Oysa özünde Arap harfli yazımlarınıñ ikisi de çökül diye okunabilir, arada elif yok. Kısaca buradaki ek -L eki, -AL déğil.

Bir de alıntıda krş. M. Erdal 1991 I, 330-332 dénmiş, démeli Old Turkic Word Formation bétiğine atfetmiş. O bétlere baktım ve oradaki tüm örnekler -(X)L ekiyle ilgili. Bétikteki hiçbir örnekte eyleme gelmiş bir -AL yok. Dahası, bunuñ sözünü bile étmemiş. Bétik içinde de böyle bir ek yok, zaten bétikte başlıklar ekleriñ adından oluşuyor.
  • 0

Üyelik görseli
Oktay D.
Oktay DOĞANGÜN
Yönetici
Yönetici
 
İleti: 8557
Katılım: 28 Ağu 2007, 17:52
Konum: İstanbul
Değerleme: 6112

Ynt: doğa, doğal

İletigönderen bensay » 20 Mar 2019, 13:41

buradan, bir masa başı sözcüğü olarak en azından, doğgal>doğal kurtarışı çıkar bence
  • 0

http://www.gelgelturkce.blogcu.com
https://www.facebook.com/OzlestirmeKilavuzu
Evrensel olan kavramlardır, sözcükler ulusal olabilir, dahası olmalıdır.
Üyelik görseli
bensay
Yazışmacı
Yazışmacı
 
İleti: 3165
Katılım: 03 Eyl 2007, 14:19
Konum: istanbul
Değerleme: 1845

Ynt: doğa, doğal

İletigönderen Oktay D. » 20 Mar 2019, 14:55

-gA- eki, özünde -g ile +A- birleşimi olduğunu düşünürsek toğ- eylemine -g eki gelmeyeceğine göre *toğga- elde édemeyiz bence.
  • 0

Üyelik görseli
Oktay D.
Oktay DOĞANGÜN
Yönetici
Yönetici
 
İleti: 8557
Katılım: 28 Ağu 2007, 17:52
Konum: İstanbul
Değerleme: 6112

Ynt: doğa, doğal

İletigönderen bensay » 20 Mar 2019, 15:27

kipleşmiş olarak doğrudan eyleme ulanan -gA- eki bulunduktan sonra sorun olduğunu düşünmüyorum, doğ->doğga- >doğgal, kipleşme gerçekleştikten sonra ilk oluşum bağlamı önemsizleşiyor bence
  • 0

http://www.gelgelturkce.blogcu.com
https://www.facebook.com/OzlestirmeKilavuzu
Evrensel olan kavramlardır, sözcükler ulusal olabilir, dahası olmalıdır.
Üyelik görseli
bensay
Yazışmacı
Yazışmacı
 
İleti: 3165
Katılım: 03 Eyl 2007, 14:19
Konum: istanbul
Değerleme: 1845

Ynt: doğa, doğal

İletigönderen cingelek » 22 Mar 2019, 16:31

From Middle English natural, borrowed from Old French natural, naturel, from Latin nātūrālis, from nātus, the perfect participle of nāscor (“be born”, verb).

Türkçe doğmak fiiline yabancı sözdeki ek aynen getirilerek uydurulmuş.

Sakal ve çatal (Kubbealtı Lugati'ne göre çat-al < çat-ġal < çat-ġalı) sıfat değil, aidiyet-mensubiyet manası da taşımamaktadır. İki farklı ek söz konusu olduğıu ayan beyan ortadadır.

Belki diyeceksiniz çatal sıfat olarak da kullanılabilir. Evet ama aidiyet mensubiyet manasıyla değil ya şeklinden dolayı ayrılan şeyler için (çatal yol) ya da sivriliğinden dolayı benzetme yapmak için vs. kullanılmaktadır. Diğer lehçelerde çatal manasında kullanımı yaygın olan sonu /al/ sesleriyle bitmeyen acha / haça kelimesi de benzer durumlarda kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu şekildeki istimalin de aidiyet-mensubiyet manası bulunan Fransızca çakması ekin Türkçede var olduğuna ispat teşkil edemeyeceği çok açıktır.
  • 5

cingelek
Dil Emekçisi
Dil Emekçisi
 
İleti: 375
Katılım: 17 Mar 2015, 15:28
Değerleme: 408

Ynt: doğa, doğal

İletigönderen bensay » 23 Mar 2019, 16:23

benim bu konuyla olan ilgim, sözcüğü kimin ne biçim türetmiş olduğuyla ilgili olmayıp, Türkçenin türeme olanakları bağlamında böyle bir sözcüğün oluşup oluşmayacağına ilişkindir, türeteni tanımıyor, ne biçimde türettiğini de bilmiyorum
  • 4

http://www.gelgelturkce.blogcu.com
https://www.facebook.com/OzlestirmeKilavuzu
Evrensel olan kavramlardır, sözcükler ulusal olabilir, dahası olmalıdır.
Üyelik görseli
bensay
Yazışmacı
Yazışmacı
 
İleti: 3165
Katılım: 03 Eyl 2007, 14:19
Konum: istanbul
Değerleme: 1845

Ynt: doğa, doğal

İletigönderen datadeveb » 03 Haz 2020, 16:39

Şu sözcükleri bırakayım

usal kişi < kökü us mu yoksa us-a- mı yoksa u-sa- mı?
topal
kumral
arsal
aştal
bandal
kıwal burun
kıwal
dangal
ınal
kartal et
kartal koy
sağmal
sarmal
sakal
sarsal
tasal / talas
ordutal / urdutal
çatal
  • 0

Dil bilgisi çok olan birisi değilim. Hakkınızı helâl edin. Kelime-i Tevhid söyleyelim, çok tövbe edelim. Kuran-ı Kerim okuyup uyalım, amel edelim, salih kul olalım. Allahu Teâlâ yardım ve kabul etsin.
ORTAK TÜRKÇE KONATI: https://discord.gg/ZrDbZgd
Üyelik görseli
datadeveb
Deveb Önyüz Çatısı
Yazışmacı
Yazışmacı
 
İleti: 2626
Katılım: 31 Tem 2018, 18:20
Değerleme: 1190


Dön Köken Tartışmaları

Kimler çevrimiçi

Bu bölümü gezen üyeler: Hiç bir üye yok ve 18 konuk

cron
Reputation System ©'