1. bét (Toplam 1 bét)

Dil Derneği 12.Kurultayı

İletiGönderilme zamanı: 27 Eyl 2010, 01:10
gönderen Toygun
  Dil Derneği’nin 12. Olağan Kurultayı, dernek üyelerinin 78. Dil Bayramını da kutladığı 26 Eylül 2010'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde yapıldı. Refet Erim (Başkan), Erkan Yücel (Başkan Yardımcısı) ve yazmanlar Özge Yücel ile Özlem İbiş Yılmaz'dan oluşan Başkanlık Kurulunun yönetimindeki kurultay, dernek başkanı Sevgi Özel'in konuşmasıyla başladı.

Görsel

Yönetim kurulu ve denetleme kurulunun yazanaklarının okunması, dernek üyelerinin görüşlerini dile getirmesinin ardından yönetim ve denetleme kurullarının oybirliğiyle aklanmasıyla süren kurultayda, yasal düzenlemeler gereği zorunlu olan tüzük değişiklikleri de yapıldı. Kurultaya sunulan önerge sonucunda, yeni dönem için üyeliğe giriş bedelinin 24,00 TL, yıllık üyelik ödentisinin de 48,00 TL olmasına oyçokluğuyla karar verildi.

Görsel

  12. Olağan Kurultay, derneğimizin yönetim kurulu, denetleme kurulu ve onur kurulu üyelerinin belirlendiği seçimlerle sona erdi. Kurullara seçilen, aşağıda adları sıralanan üyelerimizi başarı dileklerimizle kutluyoruz.

YÖNETİM KURULU ONUR KURULU

Asıl Üyeler
Sevgi Özel
Prof. Dr. Ahmet Kocaman
Prof. Dr. Kaya Türkay
Hülya Küçükaras
Prof. Dr. Necdet Adabağ
İbrahim Dizman
Afet Kutlu
Salih Taştan
Bahar Durucu
Günay Güner
Kâmil Özdemir
Yedek Üyeler
Özge Yücel
Rafet Kocaman
Ayfer Yüksel
Nur Yaşar
İlker Gülüm


Asıl Üyeler
Emin Özdemir
Prof. Dr. Cevat Geray
Yekta G. Özden
Refet Erim
Orhan Velidedeoğlu
Yedek Üyeler
Prof. Dr. Cahit Kavcar
Ali Dündar
Çetin Örgen
DENETLEME KURULU

Asıl Üyeler
Selahattin Balta
Erkan Yücel
Celal İlhan
Yedek Üyeler
Rezzan Etili
Ela Bozkurt
Serdar Akgüç


      Yönetim kurulunun yeni üyelerinin aynı tarihte, 26 Eylül 2010'da yaptığı toplantı sonucunda yönetim kurulundaki görev bölüşümü şöyle oldu:

    *

      Başkan: Sevgi Özel.
    *

      Astbaşkan: Prof. Dr. Necdet Adabağ.
    *

      Genel Yazman: Hülya Küçükaras.
    *

      Terim Kolu Başkanı: Prof. Dr. Kaya Türkay.
    *

      Sözlük Kolu Başkanı: Afet Kutlu.
    *

      Yayın Kolu Başkanı: Günay Güner.
    *

      Tanıtım ve Etkinlik Kolu Başkanı: İbrahim Dizman.
    *

      Sayman: Salih Taştan.