2. bét (Toplam 16 bét)

Ynt: +sal/+sel eki üzerine

İletiGönderilme zamanı: 31 May 2012, 18:15
gönderen Bengitaşlarındili
ta
Le Qabaq yazdı:Bu sözcüğün kökü ne o zaman? Tay mı?
Tavsamak, Tavsa+l

Hani -sal?

Ynt: +sal/+sel eki üzerine

İletiGönderilme zamanı: 31 May 2012, 18:22
gönderen Boraan
işte  -sa+l>sal

Ynt: +sal/+sel eki üzerine

İletiGönderilme zamanı: 31 May 2012, 18:33
gönderen Bengitaşlarındili
Boraan yazdı:işte  -sa+l>sal
Yok öyle bir şey. -sa tavsa- fiilinin bir parçası, bu sözdeki tek ek -l. Tav- diye bir fiile -sa (istek bildiren ek) eklenmiş değil.
İşte sizin uydurukçuluğunuz bu. Yanlış çözümleme ile ek uyduruyorsunuz.

Ynt: +sal/+sel eki üzerine

İletiGönderilme zamanı: 31 May 2012, 20:03
gönderen Kuşhan
Bengitaşlarındili yazdı:Yok öyle bir şey. -sa tavsa- fiilinin bir parçası, bu sözdeki tek ek -l. Tav- diye bir fiile -sa (istek bildiren ek) eklenmiş değil.
İşte sizin uydurukçuluğunuz bu. Yanlış çözümleme ile ek uyduruyorsunuz.


Nişanyan:

tavsa[mak [TTü] EvÇ <1680 tavını yitirmek, canlılığını kaybetmek, gevşemek < Fa tāv demirin sıcak ve yumuşak hali, canlılık, kuvvet +sA- → tav2 

Ynt: +sal/+sel eki üzerine

İletiGönderilme zamanı: 31 May 2012, 21:07
gönderen Bengitaşlarındili
Kuşhan yazdı:Nişanyan:

tavsa[mak [TTü] EvÇ <1680 tavını yitirmek, canlılığını kaybetmek, gevşemek < Fa tāv demirin sıcak ve yumuşak hali, canlılık, kuvvet +sA- → tav2 
Bu fiil Farsça tav ( ısı, sıcaklık, hararet, ışık) ile ilgili olamaz,  Demirin sıcak ve yumaşak hali gevşektir, sonrası değil. Ama tavsamak, sonradan gevşemeyi bildirir. Başlangıçta yumuşak olmayı değil. İlgi hatası var.

Ynt: +sal/+sel eki üzerine

İletiGönderilme zamanı: 01 Haz 2012, 09:19
gönderen Boraan
Bu kafa ile +sa 'nın ek  olduğunu asla anlayamayacaksın.Bu arada ta-  kökünden  tam sözcüğünü usuma getirdi, tav ile  benzerlik var, eski Türkçede  tamıtmak olarak da geçer.Yukarda  dediğim gibi tam bir kökünü bulmak veri yetersizliğinden güçleşiyor. Ancak Tavını yitirmekten değişmece yoluyla türetilmiş olabilir, sözdeşi içindeki ateşi kaybetmek, durgunlaşmak gibi.

Ynt: +sal/+sel eki üzerine

İletiGönderilme zamanı: 01 Haz 2012, 11:27
gönderen Boraan
tavsamak

Hızı, tezliği, gücü azalmak, sönmeye başlamak. [ Derleme Sözlüğü c: 12 ]
>>
*Yalvaç Isparta
Uluşiran *Şiran Gümüşhane
Çayağzı *Şavşat Artvin
*Bünyan Kayseri
*Bor Niğde

[tavsamak]

Hızını yitirmek, tavı geçmek, gevşemek [ Derleme Sözlüğü c: 10 ]

*Güney -Denizli
Erdoğmuş *Gediz, Düzağaç *Tavşanlı -Kütahya
Tokat, Yakakayı -Eskişehir
*Ermenek -Konya

Ynt: +sal/+sel eki üzerine

İletiGönderilme zamanı: 01 Haz 2012, 20:59
gönderen Le Qabaq
Madem -sal, -sel eki birleşik bir ek, evrensel, yapısal, kurgusal, işitsel bunların kökü olan evrensemek, yapısamak, kurgusamak, işitsemek kullanımda mıdır? Evrensemek ne anlama gelmektedir? Evrensemek ile evrensel (-l ekinin işlevi düşünüldüğünde) anlam bakımından ne kadar ilişkilidir?

Ynt: +sal/+sel eki üzerine

İletiGönderilme zamanı: 01 Haz 2012, 21:09
gönderen Le Qabaq
Fiilden isim yapan -l eki hakkında Muharrem Ergin'in Türk Dil Bilgisi kitabında şöyle yazıyor:
Türkçede eskiden beri görülen, fakat ancak bir iki misali bulunan, işlek olmayan bir ektir. ışı-l, bazı doğu ağızlarındaki yara-l "yarayan", Eski Anadolu Türkçesindeki düke-l (<tüke-l) "bütün" kelimelerinde bu ek vardır.

Bu işlek olmayan ek nasıl olmuş da kumsa- gibi bir fiile eklenip kumsal, uysa- gibi bir fiile eklenip uysal olmuş? Bu ekin -sa-l şeklinde birleşik bir ek olması düşüncesi bir çeşit hayal, gerçekle ilgisi olmayan bir faraziye.

Ynt: +sal/+sel eki üzerine

İletiGönderilme zamanı: 01 Haz 2012, 22:40
gönderen Bengitaşlarındili
Hay ağzınıza sağlık Le Qabaq, sözünüzde can var. Ama bu uydurukçulara anlatamazsınız bunları... Türk diline musallat olmuş bu uydurukçu parazitler bunu göremeyecek kadar kör, bağnaz ve yobazlar. Uydurukçuluklarının geri dönülmez bir son ucu olarak olmayan -sal/-seli varlamak için bir yerlerini yırtıyorlar, yırtacaklar. Ama sizin gibi bilgi, mantık, izan sahibi dilciler ile benim gibi duyarlılığı yüksek ve elinden geleni ardına koymayan  Türkçe severler, gerçek Türkçeciler bunların uydurukçuluklarını her alanda ispata kabildir, bundan şüphem yoktur. Vurdum duymaz uydurukçulukları her safhada ortaya çıkmasına, bu yazılanları okuyan herkese rezil rüsva olmalarına, amaçlarının Türkçeye hizmet değil, Türkçe katliamı olduğunun anlaşılmasına, her yazıları ardından kendilerine olan tepki artmakta olmasına karamazdan Uydurukçuluk peşinde koşmaktalar. Uyduramaz ve uydurukçuluğu destekleyemez, savunamaz yollara gitsinler!

Ynt: +sal/+sel eki üzerine

İletiGönderilme zamanı: 02 Haz 2012, 00:19
gönderen Boraan
Kendimi biraz paralayım :)
Le Qabaq yazdı:Fiilden isim yapan -l eki hakkında Muharrem Ergin'in Türk Dil Bilgisi kitabında şöyle yazıyor:
Türkçede eskiden beri görülen, fakat ancak bir iki misali bulunan, işlek olmayan bir ektir. ışı-l, bazı doğu ağızlarındaki yara-l "yarayan", Eski Anadolu Türkçesindeki düke-l (<tüke-l) "bütün" kelimelerinde bu ek vardır.

Bu işlek olmayan ek nasıl olmuş da kumsa- gibi bir fiile eklenip kumsal, uysa- gibi bir fiile eklenip uysal olmuş? Bu ekin -sa-l şeklinde birleşik bir ek olması düşüncesi bir çeşit hayal, gerçekle ilgisi olmayan bir faraziye.


Bulunabilinenler  dışında uysamak sözcüğünü de Anadolu ağzındaki verilerde  bulamazsın elbette, uysal vardır genel veriye dayalı sözcüğü geriye doğru anlamdırarak varsayabilirsin. Aynı biçim de kumsamayı da bulamazsın, ancak aynı biçimde anlamdırabilirsin.Yukarda anlattığına göre, senin görüşüne göre ,bu eseme ile olmuyor, bağımsız  bir -sal eki var öyleyse yukarda verilen örnekler bağımsız bir sal ekivar diyor..Genel kanı da böyle zaten. DLT de doğrudan -sal eki üzerinden  arsal saç örneğini görebilirsin. Bunun dışında  bu ek yalnızca ilinti eki olarak kullanılmamış, Sorunsal gibi bilimsel önadlar da türetilmiş, dahası da olmalı.Bana göre bir işlekleştirme sana göre hayal olsun.Esen üzerine olsun.Ben rahatlıkla kullanıyorum.

Eylemlere  gelen  -l  eki konuyu başka bir yöne çekmek için sanırım. Daha çok örnek vardır belki, ilk usuma gelenler gürel, dikel.. araştırmak gerek.

Ada gelen -ıl ekine bakalım biz. Yaş-ıl> Yeşil 'deki gibi devrimde türetilen ardıl(halef), ataerkil(pederşahi), bağıl(izafi) sözcükleri vardır.. Bunun dışında (göz+el)-el eki de, devrimde türetilen tümel(külli) ulusal(milli) daki  gibi, işlekleştirmede bağıntı/ilinti eki olarak da kullanılmıştır. Yeniden başa dönmeyeyim dilimiz esnektir ayrıca -sa eki -sı eki ile de aynı işlevi görebiliyor  demeli sıkıntı yok...

öyle ise;

Yerelden başlayıp
Evrenselliğe ulaşalım
Birbirimizle tanış olalım
Yersu biter, gönül sürer.
Ardımıza biliş olalım.

Esen kalasınız... 8)

Ynt: +sal/+sel eki üzerine

İletiGönderilme zamanı: 02 Haz 2012, 01:15
gönderen Bengitaşlarındili
Boraan yazdı:Kendimi biraz paralayım :)
Bulunabilinenler  dışında uysamak sözcüğünü de Anadolu ağzındaki verilerde  bulamazsın elbette, uysal vardır genel veriye dayalı sözcüğü geriye doğru anlamdırarak varsayabilirsin. Aynı biçim de kumsamayı da bulamazsın, ancak aynı biçimde anlamdırabilirsin.Yukarda anlattığına göre, senin görüşüne göre ,bu eseme ile olmuyor, bağımsız  bir -sal eki var öyleyse yukarda verilen örnekler bağımsız bir sal ekivar diyor..Genel kanı da böyle zaten. DLT de doğrudan -sal eki üzerinden  arsal saç örneğini görebilirsin. Bunun dışında  bu ek yalnızca ilinti eki olarak kullanılmamış, Sorunsal gibi bilimsel önadlar da türetilmiş, dahası da olmalı.Bana göre bir işlekleştirme sana göre hayal olsun.Esen üzerine olsun.Ben rahatlıkla kullanıyorum.

Eylemlere  gelen  -l  eki konuyu başka bir yöne çekmek için sanırım. Daha çok örnek vardır belki, ilk usuma gelenler gürel, dikel.. araştırmak gerek.

Ada gelen -ıl ekine bakalım biz. Yaş-ıl> Yeşil 'deki gibi devrimde türetilen ardıl(halef), ataerkil(pederşahi), bağıl(izafi) sözcükleri vardır.. Bunun dışında (göz+el)-el eki de, devrimde türetilen tümel(külli) ulusal(milli) daki  gibi, işlekleştirmede bağıntı/ilinti eki olarak da kullanılmıştır. Yeniden başa dönmeyeyim dilimiz esnektir ayrıca -sa eki -sı eki ile de aynı işlevi görebiliyor  demeli sıkıntı yok...

öyle ise;

Yerelden başlayıp
Evrenselliğe ulaşalım
Birbirimizle tanış olalım
Yersu biter, gönül sürer.
Ardımıza biliş olalım.

Esen kalasınız... 8)


 

Bağımsız bir nispet bildiren -sal/-sel eki yok yok yok! Varlığı siz uydurukçuların uydurması... Dilimizi siz uydurukçulara teslim etmeyeceğiz. Bu -sal/-sel uydurukları konusunda her zaman karşınızda olacağız.
Dilimizi sallara bindirip sellere vermeyeceksiniz.

Hümanistik şiirler yazarak şirin görünmeye kalkma, uydurukçu denen sen, dilimin, dolayısıyla benim düşmanımsın. Dilimden uzak dur.

Ynt: +sal/+sel eki üzerine

İletiGönderilme zamanı: 02 Haz 2012, 02:31
gönderen Le Qabaq
Boraan yazdı:Kendimi biraz paralayım :)
Bulunabilinenler  dışında uysamak sözcüğünü de Anadolu ağzındaki verilerde  bulamazsın elbette, uysal vardır genel veriye dayalı sözcüğü geriye doğru anlamdırarak varsayabilirsin. Aynı biçim de kumsamayı da bulamazsın, ancak aynı biçimde anlamdırabilirsin.Yukarda anlattığına göre, senin görüşüne göre ,bu eseme ile olmuyor, bağımsız  bir -sal eki var öyleyse yukarda verilen örnekler bağımsız bir sal ekivar diyor..Genel kanı da böyle zaten. DLT de doğrudan -sal eki üzerinden  arsal saç örneğini görebilirsin. Bunun dışında  bu ek yalnızca ilinti eki olarak kullanılmamış, Sorunsal gibi bilimsel önadlar da türetilmiş, dahası da olmalı.Bana göre bir işlekleştirme sana göre hayal olsun.Esen üzerine olsun.Ben rahatlıkla kullanıyorum.

Eylemlere  gelen  -l  eki konuyu başka bir yöne çekmek için sanırım. Daha çok örnek vardır belki, ilk usuma gelenler gürel, dikel.. araştırmak gerek.

Ada gelen -ıl ekine bakalım biz. Yaş-ıl> Yeşil 'deki gibi devrimde türetilen ardıl(halef), ataerkil(pederşahi), bağıl(izafi) sözcükleri vardır.. Bunun dışında (göz+el)-el eki de, devrimde türetilen tümel(külli) ulusal(milli) daki  gibi, işlekleştirmede bağıntı/ilinti eki olarak da kullanılmıştır. Yeniden başa dönmeyeyim dilimiz esnektir ayrıca -sa eki -sı eki ile de aynı işlevi görebiliyor  demeli sıkıntı yok...
 
Arsal saç örneğindeki arsamak fiili nedir? Bir de bu -sal ekini açıklamak için kaç değişik eke müracaat ediyorsunuz. Aynı yöntemle ben size Farsçadan dilimize girmiş bir eki de Türkçeymiş gibi açıklayabilirim.

Ynt: +sal/+sel eki üzerine

İletiGönderilme zamanı: 02 Haz 2012, 02:42
gönderen Le Qabaq
Ha bir de madem -sa-l'den birleşik ek diyorsunuz, neden ada gelen -ıl ekine bakacakmışız? Önce -sa ekiyle yeni bir fiil yapacaksınız, sonra fiil köküne ada gelen -ıl ekini ekleyeceksiniz. Gerçek olmayan faraziyenizi Türkçenin dilbilgisine aykırı bir açıklamayla gerçekmiş gibi anlatmaya çalışıyorsunuz.

Ynt: +sal/+sel eki üzerine

İletiGönderilme zamanı: 02 Haz 2012, 02:46
gönderen Le Qabaq
-sAl ekiyle yapılan türetimlerin hatalı olduğunu kabul etmek yerine bu türetimleri savunarak hataya ortak oluyorsunuz. Kumsal veya erseldeki anlamla evrensel, kurgusal, yapısal vb. kelimelerdeki anlam farklıdır. Bu anlamdaki kullanımı ile sonradan türetilen sözcükler hatalı türetimlerdir.