Yanıtsız iletiler    Étkin başlıklar

Tüm zamanlar UTC + 3 saat

Yéñi başlık gönder Başlığı yanıtla  [ 59 ileti ] 
Béte git 1, 2, 3, 4  Soñraki

Yazdırma görüntüsü Önceki başlık   Soñraki başlık  
Yazar İleti
Aranacak:
 İleti Başlığı: Tanrı, Allah, Hüda Konusu
İletiGönderilme zamanı: 06 Şub 2008, 23:33 
Çevrimdışı
Yazışmacı
Yazışmacı
Üyelik görseli
Katılım: 11 Eki 2007, 21:44
İleti: 1611
Değerleme: 1238
Kimileri, Tañrı adınıñ kullanılmasına karşı olduklarını söyler, Tañrı demeniñ yazık (günah) olduğunu savunurlar.Bu iddialar şu şekilde toparlanabilir;

1) Tañrı adı Türkleriñ eski dini olan Kökteñri inancından gelen bir addır, bu nedenle kullanılması uygun olmaz.

2) Tañrı adı, 99 Güzel Ad (Esmâ’ûl Hûsnâ) içinde olmadığından kullanılması uygun olmaz.

3) Tañrı adı “İlâh” karşılığıdır, çünkü dişil biçimi Tanrıça sözcüğü vardır…

Bu iddialara yanıt verelim;

1) Tañrı adınıñ eskin (arkaik) biçimi Teñri‘dir, bu ad bugün tüm Türk Dilleriñde söyleyiş (telâffuz) farklılıklarıyla bulunmaktadır, Oğuz Öbeği Türk dillerinden; Azerice Tanrı, Türkmence Tañrı, Gagauzca (Gök Oğuzca) Tanrı, Kıpçak Öbeğinden Kırgızca Téñgir, Hakasça Téñir, Tıvaca Deer, Sahaca (Yakutça) Tangara … (Sümerce Dingir “Tanrı” belki de Türkçe’den çok erken dönemde yapılmış bir alıntı olabilir ?)

Tañrı adınıñ, Kökteñri inancından geldiği için kullanılması câiz değil ise, Zerdüştlük inancından gelen Farsça sözcükleri kullanmak nasıl câiz olmaktadır? Sevan Nişanyan’ın “Sözlerin Soyağacı” adlı köken bilgisi sözlüğünden aktarı;

Hüdâ : ~ Fa χudā tanrı, hükümdar, sahip ~ OFa χwadāy/χwatāy

• Avestaca hvadāta (tanrı), Sogdca χwatāw, Hwar χwadēw (hükümdar). Ancak Avestaca biçim ile Sogdca ve Harezmce biçimin etimolojileri hakkında kaynaklar çelişkilidir. Nihai anlam muhtemelen “kendi-güçlü” (Yun autokratōr) olmalıdır.

Bu bakış açısıyla değerlendirirsek, Mazdaizm’den gelen şu sözcükleri de kullanmak câiz olmamalı; Hüdâ, Abdest, Namaz, Oruç, Peygamber…

2) Tañrı adı Türkçe olduğu için Güzel Adlar arasında olmaması olağandır, Hüdâ ve Yezdan adlarının da olmaması gibi, Öte yandan Mevlâ ve Rab da Arapça olmasına karşın Güzel Adlar arasında değildir.

3) Tañrı adı, bütün eski yazıtlarda, her zaman “tekil” olarak kullanılmıştır, hiçbir yerde “Teñriler” gibi “çoğul” bir kullanım yoktur.Oysa Hudâ adınıñ Eski Farsça kaynaklarda Hudâyân “Hüdâlar” biçiminde çoğul kullanıldığı olmuştur.

Öte yandan, Türkçe’de, hiçbir Altay dilinde (ve Ural dillerinde) olmadığı gibi ism-i müennes / feminen / dişil ad yoktur, Türkçe’niñ yapısı gereği zaten Teñri’niñ dişili olamaz.Peki Tanrıça sözcüğü nedir? Nereden türemiştir? Sevan Nişanyan’ın “Köken Bilgisi Sözlüğü”ne bakalım;
Tanrıça : < Tü tanrı ” tanrı
———————
• Sırpça kralitsa modeline göre üretilmiş bir türevdir. Bknz: imparatoriçe.

Sözcüğüñ en eski örneği olarak “1955” tarihi verilmiş, yâni 1955′te “uydurulmuş” bir sözcüktür “Tanrıça”.Doğal olarak eski yazıtlarıñ hiçbirinde böyle bir sözcük bulunmamaktadır.Slav dillerinde “dişil eki” +içe‘dir; Sırpça kral > kraliçe, patron > patroniçe, Rusça çar > çariçe

Görüldüğü gibi, ekin özgün hâli +içe iken > +ça‘ya dönüştürülerek, tam bir “uydurma” örneğiyle ortaya Tanrıça sözcüğü çıkarılmıştır.Özetleyecek olursak, Tanrıça, Tanrılar, Tanrıçalar gibi kullanımlar yañlıştır, bu sözcüklerin yerine, Türkçeleri olmadığı için mecbûren İlâh, İlâhlar, İlâhe, İlâheler sözcüklerini kullanmalıyız.”Yunan İlâhları, Yunan İlâheleri” gibi…


En soñ Temirbek tarafından 12 Mar 2011, 14:59 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kéz düzenlendi.


 • 0

Tepeye Dön
 Kimlik  
 
İletiGönderilme zamanı: 07 Şub 2008, 03:17 
Çevrimdışı
Yönetici
Yönetici
Üyelik görseli
Katılım: 28 Ağu 2007, 17:52
İleti: 8557
Konum: İstanbul
Değerleme: 6166
Adı Soyadı: Oktay DOĞANGÜN
Lā ilāhe ill'Allah sözünüñ çevirisiniñ İlāh yoktur, Allāh vārdır olarak çevirmenize tamamıyla karşı çıkıyorum. Beniñ anadilim arapçadır! ve çok açık olarak bu sözüñ añlamı ilāh yoktur, Allāh'tan başka biçimindedir.

Allāh sözü gerçekten de el ilāhtan gelir. Zaten, ilah sözü Sāmi dil ailesine aittir (ibrānice, Elohim) ve çoğu Arapça ve İbrānice sözde bunuñ kökü bulunur. Sāmi dilindeki kökü îldir. Buna birkaç örñek verip āşinalaştırma niyetindeyim:
mikāil < mäxāil < mäxa- (akıl) + il (Tanrı) ~ "Tanrı'nıñ aklı"
azrāil < 'azrāil < 'azra- (azar) + il ~ "Tanrı'nıñ azarı"
ismāil < äsmāil < äsma- (isimler, adlar) + il ~ "Tanrı'nıñ adı"
vs.

Kaldı ki Allah, aslında islām öncesinde putlarıñ üstündeki bir puta verilen ad idi. Kuran, bu Allah'ıñ tanımını yeniden yapıp diğerleriniñ bir tanrı olmadığını ifade eder (bunu birçok ayette belirtir). Bu yüzden Allah arapça kökenlidir (ötesinde Sāmî dili kökenlidir), her dilce değildir.

Nitekim, Kaşgārlı Mahmud, Teñrıcilere kāfir demiştir, çünkü kendisi Allah sözcüğünü islāma māl ettiği gibi Tañrı sözcüğünü de Gök Teñricilere māl etmiştir. Bu doğru değildir, sizin de kabul ettiğiniz gibi Allahıñ Türkçesi Tañrıdır.

_________________
Dipçe
- Kullandığım kısaltmalar, kaynaklar ma sözcükler dizini
- Ağ Güncem
- Kur'an-ı Kerim (Okugu) çeviri çalışması


 • 0

Tepeye Dön
 Kimlik  
 
İletiGönderilme zamanı: 07 Şub 2008, 10:48 
Çevrimdışı
Yazışmacı
Yazışmacı
Üyelik görseli
Katılım: 03 Eyl 2007, 14:19
İleti: 3166
Konum: istanbul
Değerleme: 1852
İlginç düşünceler ortaya konmuş, emeğinize, uslamınıza, anlağınıza sağlık. Ben Arapça'yı, Sartça'yı (Farsça'yı) bilmem, bir Türkbilim eğitimi de almadım. Bu nedenle görüşlerim yalnızca sezgilerime dayalı bir usyürütme olacaktır.

Tanrı "denk" yada "tek" kökünden geliyor olabilir. Bugün tek kökünden böyle bir sözcük türetecek olsaydık, sanırım ulaşacağımız sözcük "Tekri" olurdu.

Tanrıça için ilk bakışta durum evet, belirtiğiniz gibi. Nitekim özenli bir kılavuz öneylemiş olan sayın Kanıbir Tanrıça = Umay demiş. Öte yandan, Tanrıça sözünü  ortaya atanlar hangi dayanaklarla böyle yapmış olabilirler diye düşündüğümde Tanrı+ece sözlerini kaynaştırmış olabilecekleri usuma geliyor. Bunu yapanlar ayrıca patroniçe, kraliçe gibi sözlerdeki "içe" sözünün Türkçe "ece" sözünden dönüşük olduğunu düşünmüş olsalar gerek. Kesin olarak böyledir diyemesem de, veriler böyle bir düşünceye yöneltiyor beni.

Kuday sözünün de gerçekte yine Türkçe bir kök olan "kut" sözcüğüne ilişkin olması büyük olasılıktır. Kanıbir kılavuzunda İlah = Kuday denkliğini kurmuş.

Benim kıt bilgilerimle söyleyebileceklerim buncadır. Dilerim doğruyu bulmamızda bir katkısı olur.

_________________
http://www.gelgelturkce.blogcu.com
https://www.facebook.com/OzlestirmeKilavuzu
Evrensel olan kavramlardır, sözcükler ulusal olabilir, dahası olmalıdır.


 • 0

Tepeye Dön
 Kimlik  
 
İletiGönderilme zamanı: 07 Şub 2008, 13:15 
Çevrimdışı
Yönetici
Yönetici
Üyelik görseli
Katılım: 28 Ağu 2007, 17:52
İleti: 8557
Konum: İstanbul
Değerleme: 6166
Adı Soyadı: Oktay DOĞANGÜN
Estāfurullah, söyledikleriniz baña da usayatkın göründü.

Bu arada Tanrı sözcüğü üzerine birkaç görüş vār, onları burada verme niyetindeyim.

İlki, "ög"ün de söylediği, teñri < teñir- (deñ[1] getirmek, deñe[2] vermek) < teñ- (deñ olmak) < te- (ayakta durmak)
Buna göre aldığı +i eki ile, Tanrı sözcüğünüñ añlamı "deñ getirici, deñeleyen" demektir. Bu muhtelemen, evren düzeniniñ deñeli oluşuyla ilgilidir; Altay insanları, Tañrıyı doğa olayları arasındaki deñeyi sağlayan bir vārlık olarak görmüş olabilirler.

Başka bir görüş, Tanrı'nıñ damga yazılışında añlamınıñ gizli olduğunu savunur. Bunu başka bir başlıkta yazmıştım: http://turkcesivarken.com/yazismalik/ht ... 2073#p2073

_________________
Dipçe
- Kullandığım kısaltmalar, kaynaklar ma sözcükler dizini
- Ağ Güncem
- Kur'an-ı Kerim (Okugu) çeviri çalışması


 • 0

Tepeye Dön
 Kimlik  
 
İletiGönderilme zamanı: 07 Şub 2008, 19:39 
Çevrimdışı
Yönetici
Yönetici
Üyelik görseli
Katılım: 28 Ağu 2007, 17:52
İleti: 8557
Konum: İstanbul
Değerleme: 6166
Adı Soyadı: Oktay DOĞANGÜN
İngilizcedeki "There is no god but Allah" kalıbınıñ nesi yanlış añlamadım. Bu kalıp tam da bahsettiği añlamı veren bir kalıp değil midir? "only" nerden çıktı, adam resmen Türkçe düşünmüş.

_________________
Dipçe
- Kullandığım kısaltmalar, kaynaklar ma sözcükler dizini
- Ağ Güncem
- Kur'an-ı Kerim (Okugu) çeviri çalışması


 • 0

Tepeye Dön
 Kimlik  
 
İletiGönderilme zamanı: 08 Şub 2008, 18:06 
Çevrimdışı
Yazışmacı
Yazışmacı
Üyelik görseli
Katılım: 23 Eki 2007, 17:34
İleti: 1819
Konum: Ýstanbul
Değerleme: 77
                                      LÂ İLÂHE İLLALLAH

Ben bu tümceyi  ''Yaradan'dan başka tanrı yoktur'' diye çeviriyorum...

_________________
http://www.yerevi.com/yazismalik/index.php


 • 0

Tepeye Dön
 Kimlik  
 
İletiGönderilme zamanı: 08 Şub 2008, 18:35 
Çevrimdışı
Yazışmacı
Yazışmacı
Üyelik görseli
Katılım: 23 Eki 2007, 17:34
İleti: 1819
Konum: Ýstanbul
Değerleme: 77
  Ahmet Hulusi, Tanrı sözcüğünü Allah yerine kullanmayalım diye binbir dereden su getirmiş, fakat Yaradan böyle tartışmaların oluşmaması için betiğinde bana gönlünüzden gelen isimle seslenebilirsiniz der. Ayrıca gene okunağımızda sizleri böldüm, dillere ayırdım der; birbirinizle yarışasınız diye. İlgili ayetleri yazamadım, ama verdiği anlam usumda böyle kalmış... Esenliklerimle...

_________________
http://www.yerevi.com/yazismalik/index.php


 • 0

Tepeye Dön
 Kimlik  
 
İletiGönderilme zamanı: 08 Şub 2008, 22:44 
Çevrimdışı
Yönetici
Yönetici
Üyelik görseli
Katılım: 28 Ağu 2007, 17:52
İleti: 8557
Konum: İstanbul
Değerleme: 6166
Adı Soyadı: Oktay DOĞANGÜN
Dediklerinizi google'a sordum.
Kehf Sūresi; 110. ayet yazdı:
De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O’nundur.” Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.


Rūm Sūresi (30); 22. ayet yazdı:
Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır

Dille ilgili başka bir ayet bulamadım. Ancak Tevratta şu var:

Tevrat, Yartılış (Tekvin); 11:1-9 yazdı:
ve bütün dünyanın sözü bir, dili birdi. şarktan göçtükleri zaman sinear diyarında bir ova buldular, orada oturdular. birbirlerine 'gelin kerpiç yapalım, onları iyice pişirelim. onların taş yerine kerpiçleri, harç yerine ziftleri vardı. yeryüzünde dağılmayalım diye kendimize bir şehir, başı göğe erişecek bir kule yapalım' dediler. ve ademoğullarının yapmakta olduğu şehri ve kuleyi görmek için rab* indi. onlar bir kavm, hepsinin tek dili var. gelin inelim birbirlerinin dilini anlamasınlar diye onların dilini karıştıralım. rab onları oradan dağıttı ve şehri bina etmeyi bıraktılar. bundan dolayı onun adına babil dendi.


Ne kadar ilginç değil mi? Dille ilgili biri de (adı bende saklı) bundan hareketle Türkleriñ yerleşik yaşama geçen en son toplum olmasından dolayı Türkçeniñ bu kök dile eñ yakın dil olduğunu savunuyordu çünkü babdan añlaşıldığı üzere, bu dil karmaşasını sadece yerleşik yaşama geçenler yaşamış. Ancak ben bu görüşe katılmıyorum :)

_________________
Dipçe
- Kullandığım kısaltmalar, kaynaklar ma sözcükler dizini
- Ağ Güncem
- Kur'an-ı Kerim (Okugu) çeviri çalışması


 • 0

Tepeye Dön
 Kimlik  
 
İletiGönderilme zamanı: 09 Şub 2008, 00:56 
Çevrimdışı
Yazışmacı
Yazışmacı
Üyelik görseli
Katılım: 23 Eki 2007, 17:34
İleti: 1819
Konum: Ýstanbul
Değerleme: 77
İlgili ayetlere baktım şimdi...

(HUCURÂT suresi 13. ayet) Ey insanlar! Biz sizi, bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve örfler yoluyla tanışıp kaynaşasınız diye sizi milletlere, boylara ayırdık. Hiç kuşkusuz, Allah katında en seçkininiz, sakınılması gereken şeylerden en çok sakınanınızdır. Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.

  Burda Yaradan bizi bölmüş, biz de kaynaşarak dillerimizi oluşturmuşuz tabii ki.:)


(İSRÂ suresi 110. ayet) De ki: “İster Allah diye çağırın, ister acıyıcı diye çağırın, ne diye çağırırsanız çağırın en güzel adlar Allah’ınkilerdir.” Yalvarırken de ne yüksek sesle yalvar, ne de alçak sesle. İkisinin ortasını bul.


        Burda da Yaradan, O'na seslenmek için kullanacağımız sözcüğün seçimini bize bırakmış...Ben de Yaradan diyorum...:)

            Bir tane daha ayet vardı sanırım onu bulamadım...


     
                                  Sevgilerimle...

_________________
http://www.yerevi.com/yazismalik/index.php


En soñ Boraan tarafından 24 Şub 2008, 12:48 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kéz düzenlendi.


 • 0

Tepeye Dön
 Kimlik  
 
İletiGönderilme zamanı: 28 Şub 2008, 00:25 
Çevrimdışı
Türkçeséver
Türkçeséver
Üyelik görseli
Katılım: 27 Şub 2008, 23:52
İleti: 45
Konum: ?stanbul
Değerleme: 4
Teknik olarak söyleyebileceğim fazla birşey yok.

Tanrı denildiğinde, birçok varlığı ifade ettiği için sakıncası varsa vardır gibime geliyor. (çok tanrıcılık gibi...)

Oysa Allah denildiğinde herkesin aklına sadece "O" gelir.

Yani tanrılar diye bir kavram vardır, özel isim de değildir zaten.

Ama, Allahlar diye bir kavram yoktur. Özel isim olduğu gibi, sadece yüce yaratıcıyının adıdır.

Tabi herşeyden önce niyet önemlidir. Eğer siz O'nu ifade etmek için Tanrı dediyseniz tabi ki sakıncalı değildir. Allah'ın bildirdiği sıfatları kullanmak (Türkçe karşılıkları da olabilir), ya da en iyisi sadece O'nun ismi olan "Allah"ı kullanmak en kesin ve garanti yöntemdir bence.


 • 0

Tepeye Dön
 Kimlik  
 
İletiGönderilme zamanı: 10 Mar 2008, 22:33 
Çevrimdışı
Türkçeséver
Türkçeséver
Katılım: 09 Mar 2008, 20:38
İleti: 18
Değerleme: 0
"üze kök teñri basmasar-asra yağız yir telinmeser ": Orkun yazıtlarında geçen bu sözde kök=mavi, teñri=gökyüzü anlamındadır. Bildiğim, o ve daha eski çağlarda Türkler'in üç büyük kudayı vardı. En büyüğü gök tanrısı diye kitaplara geçen idi. Şu demek ki, ilah yerine teñri kullanılmış ise, çoğulu da olağandır. Bilgi değişmediyse, eski Türkçe'deki ñ sesçiği, kendisinden bir önce ve bir sonraki heceleri kalınlaştırdığı için "teñri" sözcüğünü "tañrı" olarak okumak  gerekir. İç ve Kuzey Anadolu'da ñ sesinin iyelik ekinde kullanımını bence ilginç ve belirleyicidir:  Atıñın=senin atına ilişkin; atınıñ=onun atına ilişkin; olduğuñun=senin olduğunun; olduğunuñ =onun olduğunun.


 • 0

Tepeye Dön
 Kimlik  
 
İletiGönderilme zamanı: 10 Mar 2008, 23:39 
Çevrimdışı
Yönetici
Yönetici
Üyelik görseli
Katılım: 28 Ağu 2007, 17:52
İleti: 8557
Konum: İstanbul
Değerleme: 6166
Adı Soyadı: Oktay DOĞANGÜN
îzniñizle, İletiñize düzeltme:
atıñıñ: seniñ atına ilişkin
"atıñın" diye bir şey yok, tamlama eki her zaman biçimindedir.

Uğrola...

_________________
Dipçe
- Kullandığım kısaltmalar, kaynaklar ma sözcükler dizini
- Ağ Güncem
- Kur'an-ı Kerim (Okugu) çeviri çalışması


 • 0

Tepeye Dön
 Kimlik  
 
İletiGönderilme zamanı: 13 Mar 2008, 22:07 
Çevrimdışı
Türkçeséver
Türkçeséver
Katılım: 09 Mar 2008, 20:38
İleti: 18
Değerleme: 0
Ben duyduklarımı, bildiklerimi yazdım. O yörelerde yaşamış olmadığınız anlaşılıyor.


 • 0

Tepeye Dön
 Kimlik  
 
İletiGönderilme zamanı: 13 Mar 2008, 22:31 
Çevrimdışı
Türkçeséver
Türkçeséver
Katılım: 09 Mar 2008, 20:38
İleti: 18
Değerleme: 0
Bensay'dan alıntı:" Kuday sözünün de gerçekte yine Türkçe bir kök olan "kut" sözcüğüne ilişkin olması büyük olasılıktır. Kanıbir kılavuzunda İlah = Kuday denkliğini kurmuş."
Bence de Kuday, Huda'dan değil; Huda, Kuday'dan gelmiştir. Bu savıma iki kanıt var: 1. Öntürkçe'nin, bilinen tüm dillerden eski olup onlara kaynaklık etmesi, 2. Kuday gibi Kut'tan töremiş KUTGÜN vardır (Cemile KUTGÜN adlı konuşman=spiker çağrıştırılabilir). Bu gerçeklerden yola çıkarak, Kuday=ilahe, Kutgün=ilah denmesi gerekir, diye düşünürüm.


 • 0

Tepeye Dön
 Kimlik  
 
İletiGönderilme zamanı: 14 Mar 2008, 01:02 
Çevrimdışı
Yönetici
Yönetici
Üyelik görseli
Katılım: 28 Ağu 2007, 17:52
İleti: 8557
Konum: İstanbul
Değerleme: 6166
Adı Soyadı: Oktay DOĞANGÜN
titizdilci yazdı:
Ben duyduklarımı, bildiklerimi yazdım. O yörelerde yaşamış olmadığınız anlaşılıyor.
Sayın titizdilci, bu kadar önyargılı olmak kötü olsa gerek. Beniñ yaşamadığım yerleri bu us yürütmeyle tespit etmeñiz zor görünüyor. Ama doğrudur, yöresel sesletimleri yazmış olsañız gerek. Beniñ yazdığımsa Türkçedeki ana kuraldır, yöreler bu kurallardan (nādir de olsa) yāzabilirler, doğaldır.

ög yazdı:
İç Anadolu ve Kuzey Anadolu'yu bilmiyorum da ben Ege Yörüğüyüm, buradalardaki Yörükler, ñ sesini hep en sonda kullanır
Geñizcil /n/ sesi için bir başlık açmıştık ama burada da biraz söz etmiş olduk. Sayın Ög, söz ettiğiñiz sözcükler 1928'e dek Türkiye (ya da Anadolu) Türkçesinde de aynen öyle kullanılıyordu (kaf-ı nun harfi ile). Harf devriminde bu sesi de katsalardı şimdi bunu sürdürüyor olurduk.
geliyorsuñ, gidiyorsuñ, yaptıñ, seniñ, beniñ, onuñ, saña, yaptığıñız, ...
Ben de Mersin Yörük Ağzındaki ñ sesli örñekleri derlemeye çalışıyorum. Bir de Tuğrul Çavdar Kamus-i Türk'tekileri derleyip sayfasına koymuş. Bu çalışmalarıñ tümüyle bir derleme oluşturabilir ve ağda yayımlayabiliriz.

ög yazdı:
Bir de çok ilginç bir söylem vardır bizim yörede, iki kişi karşılaşınca şöyle derler birbirlerine, bir arkadaşım benle geldiğinde görmüştü, sözcüğü ingilizce "how are you" zannetti :)

Ha varyoñ ? : Ha varıyorsun? (Nereye varıyorsun? [gidiyorsun?] )
Ha varyoñ? örñeği daha da ilginçtir aslında. Oradaki Ha sözcüğü Ana Türkçedeki ka/ke sözcüğünüñ önseste ka~ha değişiminden gelir. Bu sözcük soru adılıdır. Bugün bunuñ tüm türevleri Türk dillerinde yaşar:
kaç, kañı (hangi), hañi, hangi, kaçan (ne zaman), kalı (nasıl), kanda (nerede), kem (kim), kandan (nereden), kança (ne kadar), kedün (kaç tane), keli (ne zaman), ...
Japoncada da soru ilgeci ka vardır. Bizdeki mı? ile eşdeğer.
Yuku ka? "Gider mi?"
Moğolcada da kamiga (nerede), kasi (nereye), ken (kim), kegüme (herhangi bir şey, < kegün be), ...

Kutay-Hüda beñzetimi gerçekten ilginç geldi. Hüda'nıñ Kutaydan gelmesi daha olası görünüyor. Çünkü Adıbelli'den öğrendiğimiz ile Eski Farsçada "xwatay" olarak geçiyormuş. Ses beñzerliği ve añlam beñzerliği çok uyuşuk.

_________________
Dipçe
- Kullandığım kısaltmalar, kaynaklar ma sözcükler dizini
- Ağ Güncem
- Kur'an-ı Kerim (Okugu) çeviri çalışması


 • 0

Tepeye Dön
 Kimlik  
 

Eskiden yéñiye gönderileri göster:  Diz  
Yéñi başlık gönder Başlığı yanıtla  [ 59 ileti ] 
Béte git 1, 2, 3, 4  SoñrakiTüm zamanlar UTC + 3 saat
Kimler çevrimiçi

Bu bölümü gezen üyeler: Hiç bir üye yok ve 5 konuk


Bu bölüme yéñi başlıklar gönderemezsiñiz
Bu bölümdeki başlıklara yanıt véremezsiñiz
Bu bölümdeki iletileriñizi düzenleyemezsiñiz
Bu bölümdeki iletileriñizi silemezsiñiz
Bu bölüme eklentiler gönderemezsiniz

Geç:  
phpBB® Forum Software © phpBB Group katkılarıyla
Powered by Reputation System © Pico88

Theme Created By ceyhansuyu

Türkçe çéviri: Oktay Doğangün
Reputation System ©'