Yazışmalık

Başka sese beñzemez ananıñ sesi, Her sözcüñ arasañ vardır Türkçesi

Türkçe'nin Kat alma GÜCÜ ,Örnek Deneysel Sözlüğü

Ortak Türkçe'niñ oluşumu üzerine yapılan çalışmaları içerir.

Türkçe'nin Kat alma GÜCÜ ,Örnek Deneysel Sözlüğü

İletigönderen SanalBaba » 05 Eyl 2007, 00:29

"Türk gibi güçlü" , Türk ABECE'sinin de gücünü yaratmak adına ! (TÜRK -> Etrüsk -> Latin kuramına gönderme)

Burada okuyacaklarınız ilk bakışta aşırılıkmış gibi algılansa da, Türk dilimizin (BİRDİL) bilimsel ilerleyiş yarışında da koşturulması, kendi doğurgan güçlerini kullanarak, yalnızca anlamsız bir dizilişmiş gibi görülmekten kurtaracağımız yeni "bir-abece"mize ökletikte (matematikte), doğuçta (fizikte), yaltırıkta(elektronikte), yıltırıkta(elektrikte), yerölçümde (geometride)... kendi dilimizin simgeleri, katsayı kavramlarını yaratmaya yönelik bir girişim olarak algılanılmasını dilerim.
Bu konuyu  "İçten Katılımcılarla" tartışmaya, eleştirilerini almaya, önerilecek yeni işlevleri de eklemeye açığız.
Genel çoğunluk olarak artık;
nano, mikro, mili, kilo, mega,giga,tera gibi kavramlarla sürekli yüzyüze geliyor, çoluğundan çocuğuna içiçe yaşıyoruz. Kimi kilo diyecekken mega diyor, kimisi mega diyecekken giga diyor kimisi de kendince çözüm üreterek 120'lik hart-disk, 2'lik memori diye konuşarak işi kotardığını sanıyor.
Konuyu bilmeyenler bu karmaşaya kendisi de çok biliyormuşçasına başıyla onaylayıp,içten içe;
-Ne kadar bilgili birisi, "mürekkep yalamış, alim olmuş, diye düşünürken... Bu konuları bilen birisinin ise, ya düzeltmeye giriştiği ya da öğretmeye çalıştığı görülse de içten içe gülmekli ya da ağlamaklı olduğu şu korkunç kirlilikten söz ediyorum.
Dilimizde bu katsayılar neden yok? Olmaz olur mu bal gibi var.
Nerede?
Abecemizde
Abece nerede?
İşte gözümüzün önünde.

Öneri:
Bilindik dizilişle sayıldığında (ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ) Oo tamgası 18.nci sırada yer alıyor.Bu iyi değil ,işimize yaramıyor (az aşağıda nedenlerini anlayacaksınız).
Oo tamgasını ortaya çekebilirsek bu iş olacak gibi. Yeni dizilişi şöyle yapalım:
A B C Ç D F G E Ğ H I İ J K O Ö L M N P R S Ş T U Ü V Y Z
Burada bilimsel dört önemli yararlık sağladık.
1-Oo tamgasını ortaya alarak görünüşte de sıfır(nötr) simgesine benzeyen "O" muz ortaya geldi.
2-Oo tamgasının iki yanı da eşit sayıda tamgayla kuşatıldı (14 eksi kat..O..14 artı kat // 14 eksi bölge..O..14 artı bölge // (14 negatif..O..14 pozitif) tamgası)
3-Ee tamgasını Ğğ (yumuşak Ge) yanına alarak uzatacak bir sesliyi önüne koyduk (biliyorsunuz "Ğ" önündeki sesliyi uzatır,iki tamga gibi seslememizi "saalar" (sağlar) ) Bilenler bilir birçok Türkçemizde "Ğ" yoktur.Onun yerine bu yöntem kullanılır...üüredici (öğretici) gibi.Bunu yapmakla da "Ğ" tamgasının arkasından konuşup dedikodu yapar gibi "yumuşak" dememize gerek kalmıyor.Önündeki sesliyi arkasına koyarmış gibi düşünerek dil yuvarlanmasını engellemek için "Eğ(e)" diyeceğiz.
4-En önemli yararlık, abeceyi bir kez belleyen Türk çocuğu hangi tamganın hangisinden önce ya da sonra geldiğini bileceğinden hangi katın üst kat olduğu hangisinin alt kat olduğunu ezberlemeye gerek duymadan yaşadığı sürece usunda tutacaktır. (Bellekyitim sayrılıkları dışında)

Şimdi katsayı adlarını yazalım,dizelim.
 1-A-kat.....AKA.....................10^-42.......1/ 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
 2-B-kat.....BEKA....................10^-39.......1/ 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
 3-C-kat.....CEKA....................10^-36.......1/ 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
 4-Ç-kat.....ÇEKA....................10^-33.......1/ 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
 5-D-kat.....DEKA....................10^-30...... 1/ 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
 6-F-kat.....FEKA....................10^-27.......1/ 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000
 7-G-kat.....GEKA....................10^-24...... 1/ 1.000.000.000.000.000.000.000.000
 8-E-kat.....EKAT....................10^-21...... 1/ 1.000.000.000.000.000.000.000
 9-EĞE-kat..EĞEKA...................10^-18..... 1/ 1000.000.000.000.000.000
10-H-kat.....HEKA.....................10^-15..... 1/ 1000.000.000.000.000
11-I-kat......IKA.......................10^-12......1/ 1000.000.000.000
12-İ-kat......İKAT.......................10^-9........1/ 1000.000.000
13-J-kat......JEKA.....................10^-6........1/ 1000.000
14-K-kat......KEKA....................10^-3........1/ 1.000
15-O..................SIFIR,ETKİSİZ
16-Ö-kat.....ÖKA......................10^3..........1.000
17-L-kat......LEKA.....................10^6..........1000.000
18-M-kat.....MEKA.....................10^9.........1000.000.000
19-N-kat.....NEKA......................10^12.......1000.000.000.000
20-P-kat.....PEKA......................10^15........1000.000.000.000.000
21-R-kat.....REKA......................10^18........1000.000.000.000.000.000
22-S-kat.....SEKA......................10^21........1.000.000.000.000.000.000.000
23-Ş-kat.....ŞEKA......................10^24........1.000.000.000.000.000.000.000.000
24-T-kat.....TEKA......................10^27........1.000.000.000.000.000.000.000.000.000
25-U-kat.....UKA........................10^30........1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
26-Ü-kat.....ÜKA.........................10^33.......1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
27-V-kat.....VEKA........................10^36.......1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
28-Y-kat.....YEKA........................10^39.......1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
29-Z-kat......ZEKA.......................10^42.......1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

Geçmişte başıma geldi: Kimi "lîsân âlimlerine" göre ("takkêêê"leri görülüyor mu?) bu ne işe yarayacak ki? Şu işe yarayacak.

(örneklerle pekiştirme yapalım :-) "geriden" gelenler olabilir)

elin "kilo" su...........BİRDİL,BİRÜLKE'MİZİN .....ÖKA'sı
elin "mega"sı.........TÜRK'ün .......................LEKA'sı
elin "giga"sı...........TÜRK BUDUN'un..............MEKA'sı
elin "tera"sı...........TÜRK SOYU'nun..............NEKA'sı

elinin körü :-) .............TÜRK'ün GÜCÜ...............TÜRKÇE'nin GÜCÜ

TAKKE düştü KEL GÖRÜNDÜ !


Aa
Abecenin 1.nci tamgası
Katsayı adı: AKA
KAT GÜCÜ : 10^-42 = -1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

@ imi.............ilet imi
(Örn: sanalbaba altçizgi ilet hotmeyil onda com  ::) )

abay..............dikkat
abaylı.............dikkatli
abaylamak.....dikkat etmek

açı.................zaviye

albal, albalı.......vişne, kiraz
albal boyağı (rengi) ...vişne rengi
alsarı (kızılsarı)...........pembe
almala........................ananas (almıla, elma) (bkz: çamalma)
anık............................hazır
anıklamak...................hazırlamak
anımsamak.........hatırlamak


askıl,askın......sabit
askılamak.......sabitlemek
askınlamak......sabitlemek

avu (ağı)..........zehir
avulamak...........zehirlemek

avuç arası.........fest fuut (fast food) (ayrıca,abur cubur,tıkıntı, ayak üstü  gibi bilindik sözcükler de kullanılabilir)
avuç üstü,içi.....fest fuut (fast food)ayaktop,yertop.....futbol
ayırtı...................nüans

-----------------------------------------------
Be
Abecenin 2.nci tamgası
Katsayı adı: BEKA
KAT GÜCÜ : 10^-39 = -1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

besbelli............şüphesiz,kuşkusuz,apaçık
(belli, belirli, belirsiz, belirgin, belirgen, belirti, belirtili, belirtisiz, beliriş, belirim, belirtim,
belirtici, belirteç, belirge, beliri, belirinti, beliri, belirgeç, belirtmen, belirtken)

betlek.............. defter (DS)

biti..................nota (yazılı belge,kısa yazı)
birmik..............element (birimik)
börtü...............pet (evcil ya da yabanıl yılkı)
börtücü............pet şop (pet shop)

budun...............kavim,ırk

karlanmaz.........no frost (karlanmaz buzdolabı)

-----------------------------------------------
Ce
Abecenin 3.ncü tamgası
Katsayı adı: CEKA
KAT GÜCÜ : 10^-36.......1/ 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
-----------------------------------------------

Çe

Abecenin 4.ncü tamgası
Katsayı adı : ÇEKA
KAT GÜCÜ : 10^-33.......1/ 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

çamalma........ananas (çam elması (pineapple (ing.) dan))
çatanak.........iskelet

-----------------------------------------------
De
Abecenin 5.nci tamgası
Katsayı adı: DEKA
KAT GÜCÜ : 10^-30......-1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

dağışık....................homojen
dağıştırma...............homojenize etme
dağışıklık.................homojenlik

daykabat................. pisikopat
(day, daylak = Gelişigüzel büyümüş ve terbiyesiz kalmış, başıboş kimse. DS
kabat = kaba DS)


dence......................destan
dencel.....................destani, destansı, destansal
denç........................gülbank, gülbeng (toplu dua, toplu ant)
demril..................... metal
demrilsi.................... metalik
deprel.....................sismik
deprelbilim...............sismoloji (deprembilim)
deprelbilimci.............sismolog (deprelci, deprembilimci)

dırışmak..................... polemik yapmak
dırdırış, dırdırım.......... polemik
dırlak, dırdırışçı, dırdırcı,.......... polemikçi

doğaldoğa...............natürmort, ölüdoğa, sermedoğa
doğuç.....................fizik

domuşuk(DS)...........asık yüzlü,mendebur

-----------------------------------------------

Fe

Abecenin 6.nci tamgası (yeni diziliş ile)
Katsayı adı : FEKA
KAT GÜCÜ : 10^-27.......-1.000.000.000.000.000.000.000.000.000

-----------------------------------------------

Ge

Abecenin 7.nci tamgası (yeni diziliş ile)
Katsayı adı :GEKA
KAT GÜCÜ : 10^-24...... 1/ 1.000.000.000.000.000.000.000.000

gicirgen............ıspanak
gicirik................ıspanak
giçirgen............ıspanak
gündelik..........part taym (part time), gün arası, günişi, gün işçisi, aragün, aragüncü, boşgün işi, boşgüncü

-----------------------------------------------
Ee
Abecenin 8.nci tamgası (yeni diziliş ile)
Katsayı adı: EKAT
Kat gücü : 10^-21......-1.000.000.000.000.000.000.000

evci.................host (konaç, iye)
eytiş (aytış)......lehçe
eytişil..............diyalektik
eytişim.............diyalektik
-----------------------------------------------


eĞe ( Ğ, Yumuşak GE )

Abecenin 9.ncu tamgası (yeni diziliş ile)
Katsayı adı: EĞEKA
Kat Gücü :  10^-18..... 1/ 1000.000.000.000.000.000

-----------------------------------------------
He
Abecenin 10.nci tamgası (yeni diziliş ile)
Katsayı adı: HEKA
Kat Gücü :  10^-15..... 1/ 1000.000.000.000.000

-----------------------------------------------

Abecenin 11.nci tamgası (yeni diziliş ile)
Katsayı adı: IKA
Kat Gücü :  10^-12......1/ 1000.000.000.000

ığınma...........manyetizma
ığınım............manyetizma
ığınsal...........manyetik
ığıt...............mıknatıs
ığıtçık...........magnet
ığıtlanma.......mıknatıslanma
ığıtlı.............mıknatıslı

ılış,ılışı...................sempati (karş: antipati...........soğuş,soğuşu)
ılışık,ılışkan,ılışkın.....sempatik (karş: antipatik.........soğuşuk,soğuşkan,soğuşkun)
ılışkınlık..................sempatiklik (karş: antipatiklik...soğuşkunluk)

-----------------------------------------------
İi
Abecenin 12.nci tamgası (yeni diziliş ile)
Katsayı adı: İKAT
Kat Gücü :  10^-9........1/ 1000.000.000

ivindir................rapidshare(belge paylaşım yerliği) (ivmek,evmek=acele etmek)
iye...................host(ev sahibi,sahip)
iye sunucu........host server(ev sahibi/sahip sunucu)
iye yayıncı.........host broadcaster(ev sahibi/sahip yayıncı)
-----------------------------------------------
Je
Abecenin 13.nci tamgası (yeni diziliş ile)
Katsayı adı: JEKA
Kat Gücü :  10^-6........1/ 1000.000

-----------------------------------------------
Ke
Abecenin 14.ncü tamgası (yeni diziliş ile)
Katsayı adı: KEKA
KAT GÜCÜ : 10^-3.......-1.000


kamerki..............cumhuriyet (kamu erki)
kapantı...............karantina
karama...............kimya
karatür................karikatür
karatürcü.............karikatürcü
katlaşım..............hiyerarşi
katlaşımsal..........hiyerarşik
karmaca..............potpori
kekrek.................ekşi, limonsu, limon
kığış(DS).............müzik
kırlama................kamping, kamp kurma
kırlamak..............kamp yapmak
kır ocağı..............piknik tüpü
kır yatağı.............kampet
kıtkın...................kritik
kıtsın...................1) kritik 2) mahrum (yoksun)
kızdıran (su).......şofben
kimi....................bazı
kimileyin..............bazen, bazı zaman
kitlerki.................demokrasi (kitle erki)
kofrak.................gofret
komuta...............kumanda
konaç.................host (evci)
(örn: evci yayıncı...konaç yayıncı.....host broadcaster)
konur.................kahverengi

-----------------------------------------------
Oo
Abecenin 15.nci tamgası (yeni diziliş ile)
Katsayı adı: OKA
KAT GÜCÜ : SIFIR, ETKİSİZ

-----------------------------------------------
Öö
Abecenin 16.ncı tamgası
Katsayı adı: ÖKA
KAT GÜCÜ : 10^3..........1.000

özbetim...............cv (sivi, Curriculum Vitae)
özgeçmiş.............cv (sivi, Curriculum Vitae)


-----------------------------------------------
Le
Abecenin 17.nci tamgası
Katsayı adı: LEKA
KAT GÜCÜ : 10^6..........1000.000

-----------------------------------------------
Me
Abecenin 18.nci tamgası
Katsayı adı: MEKA
KAT GÜCÜ : 10^9.........1000.000.000

-----------------------------------------------
Ne
Abecenin 19.ncu tamgası
Katsayı adı: NEKA
KAT GÜCÜ : 10^12.......1000.000.000.000

nesinleme......ironi yapma
nesinlik..........ironi (Aziz NESİN'lik)
nesinsel.........ironik


-----------------------------------------------

Pe

Abecenin 20.nci tamgası
Katsayı adı: PEKA
KAT GÜCÜ : 10^15........1000.000.000.000.000

-----------------------------------------------
Re
Abecenin 21.nci tamgası
Katsayı adı: REKA
KAT GÜCÜ : 10^18........1000.000.000.000.000.000

-----------------------------------------------
Se
Abecenin 22.nci tamgası
Katsayı adı: SEKA
KAT GÜCÜ : 10^21........1.000.000.000.000.000.000.000

saba...................kötü (kaba saba / sapa ), pisikopat
sabaca................kötüce, ölçüsüzce, psikopatça
sabal..................sapkınlık, manyaklık, psikopatlık ile ilişkili
(örn: sabal davranışlar...pisikopatik davranışlar)
sabalanmak..........kötü davranmak, dayılanmak, diklenmek,pisikopatlık yapmak
sabalık................hergelelik, dayılık, pisikopatlık

sagu(sağu)..........mersiye,agıt,ölülerin ardından yakılan ağıtlar,yazıtlar
savsak...............ihmalkar
savsama.............ihmal
savsamak............ihmal etmek
savsanmak............ihmalkarlık etmek
savsantı..............ihmal
savsatmak............ihmale neden olmak
savsar................ihmalkar
savsaşma............toplu ihmal
savsaşmak...........topluca ihmal etmek

sığlak.................. resif

soğuş, soğuşu.............................antipati (krşt: ılış,ılışı.....................sempati )
soğuşuk, soğuşkan, soğuşkun, soğşak..........antipatik (kşt: ılışık, ılışkan, ılışkın.....sempatik )
soğuşkunluk...............................antipatiklik (kşt: ılışkınlık...............sempatiklik )

soğuşuk.....................................firijit (erkeğe soğuk kadın)
soğuşukluk..................................firijidite,firijit olma

söy....................mit
söybilim................mitoloji (söybili)
söybilisel............mitolojik  (söybilimsel)
söyül..................mitik
söylence.............destan (dence), hikaye
söylük................literatür (konuşulanların,anlatılanların tümü,bütünü)

sunucu...............server
sunultay.............sempozyum

-----------------------------------------------

Şe

Abecenin 23.ncü tamgası
Katsayı adı: ŞEKA
KAT GÜCÜ : 10^24........1.000.000.000.000.000.000.000.000

-----------------------------------------------
Te
Abecenin 24.ncü tamgası
Katsayı adı: TEKA
KAT GÜCÜ : 10^27........1.000.000.000.000.000.000.000.000.000

taplamak.............kabul etmek
taplatmak............kabul ettirmek
taplaşmak............kabul edişmek
taplı.....................razı
tapsız..................rızasız
tap olmak............razı olmak

tozak...................toner
tolga, tolgan........miğfer, kask
topral...................haki
tüneç (ilet.) .........transponder(yayın..gölcük/gölet/göl)

-----------------------------------------------
Uu
Abecenin 25.nci tamgası
Katsayı adı: UKA
KAT GÜCÜ : 10^30........1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

uğru...............hırsız
uğruluk..........hırsızlık

-----------------------------------------------
Üü
Abecenin 26.ncı tamgası
Katsayı adı: ÜKA
KAT GÜCÜ : 10^33.......1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

-----------------------------------------------
Ve
Abecenin 27.nci tamgası
Katsayı adı: VEKA
KAT GÜCÜ : 10^36.......1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

-----------------------------------------------
Ye
Abecenin 28.nci tamgası
Katsayı adı: YEKA
KAT GÜCÜ : 10^39.......1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

yabgu...................vezir (Göktürkler'de kağandan sonra gelen egemenlik orunu)
yaltırık...................elektronik
yaltığınsal...............elektromanyetik (yalt+ığınsal)

yamışgan................dalkavuk,sözünde durmayan
yamışganlık..............dalkavukluk
yamışmak...............sözünde durmamak,kıvırmak

yapınmak...............edinmek,kendine yapmak,kendi için yapmak
yapıncı..................kreatör
yapınç...................kreasyon
yapınsal.................kreatif
yapranmak.............yerleşmek
yapratmak.............oturtmak,yerleştirmek
yapraşma..............oturuşma
yaprantı................
yaprama...............mizanpaj,yaprak/sayfa yerleştirme

yararlık..................fayda
yaslaç...................referans
yayışık...................homojenize
yayıştırma...............homojenize etme
yayışıklık.................homojenlik

yayıntı...................emisyon
yayıltı....................emisyon
yavu(yağı).............düşman

yeğni......................hafif
yeğnilik...................hafiflik

yelte....................teşvik, iğva
yeltecek...............doping
yelteç...................doping
yeltek...................haşarı, yaramaz (DS)
yeltence, yeltenç.....motivasyon
yeltetme..................motive etme, isteklendirme (istetme), özendirme
yeltendirme..............motive etme
yelteşme, yelteşim.........coşkuyla isteşme (çoklu, karşılıklı isteme)

yerel......................lokal
yerölçek,yerey........geometri
yıltırık.....................elektrik

yorda,yorduş, yordu....stil
yordamlı.................uygun,münasip
yordamsız...............uygun olmayan,kaba saba ,patavatsız,münasebetsiz
yordamca...............prosedür, talimat
yordamlamak...........uygun bulmak,gerekli görmek
yort..........................marş (Ulusal Yort)

yov(yoğ)................cenaze töreni
yörel......................remote,çevreden,yöreden,uzaktan

yumru, yumrak........patates

-----------------------------------------------
Ze
Abecenin 29.ncu tamgası
Katsayı adı: ZEKA
KAT GÜCÜ : 10^42.......1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

________________________________________________________________________________________________________
Dipçe:
DS..............Derleme Sözlüğü
TS..............Tarama Sözlüğü
GTK.............Güncel Türkçe Sözlük (TDK)
ATS.............Ata Sözlük (Kaşgarlı Mahmut)

bili..............bilişim
diri..............dirişim,dirimbilim
ilet..............iletişim(kominikasyon)
kığı..............kığış,müzik
onum...........tıp
ordu............ordu, erlik, askeriye
öğre............öğrenişim,öğreşme
ulaş.............ulaştırma

kşt..............karşıt anlam

ing..............ingilizce

...Sürecek...
 • 4

En soñ SanalBaba tarafından 26 Eyl 2010, 12:21 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kéz düzenlendi.
Elimizdeki tüm sözlükleri toparlayıp kullanıma sunuyoruz. Türkçe dermece dil diyenlerin de okumasını  umarız. Kıytırık ölü dilleri evrensel dil sananları utandıralım. Sözlükleri okutalım, kullanalım,
http://tufar.com/SanalBaba/ Türkçe EVREN dili olacaktır: Bunu kanıtlayalım
Üyelik görseli
SanalBaba
Dil Emekçisi
Dil Emekçisi
 
İleti: 462
Katılım: 28 Ağu 2007, 18:28
Değerleme: 32

Ynt: Türkçe'nin Kat alma GÜCÜ ,Örnek Deneysel Sözlüğü

İletigönderen Gökbey » 05 Eyl 2007, 00:53

Es geçilmiş , ertelenmiş , unutulmuş , yapılmamış belkide yaptırılmamış bir çalışmaya değinmişsiniz.
Yürüttüğüz akılcı yöntem gâyet mantıklı ve uygulanabilir.
Günlük yaşamımızda veya bilimsel alanlarda bunlar sıkça kullanılıyor ve karşılık koyamıyoruz...
Bunun hakkında örnekler çoğaltılabilir ; Kg-MB- Lt - cc vs....

Bu çalışmaya önayak olduğunuz için öncelikle teşekkür ederim. Bu terimlerin Türkçe karşılıklarında kesin kararı verip uygulama alanlarına geçmemiz gerekiyor.
 • 0

Görsel
Göktürkçe Araştırmaları http://kokturukce.blogspot.com
Göktürkçe Günlüğüm http://gokbeyuluc.wordpress.com
Azəricə Dil Araşdırmaları http://dilcilik.blogspot.com
Üyelik görseli
Gökbey
Yönetici
Yönetici
 
İleti: 1792
Katılım: 28 Ağu 2007, 17:15
Konum: Azerbaycan/Bakü
Değerleme: 580

Ynt: Türkçe'nin Kat alma GÜCÜ ,Örnek Deneysel Sözlüğü

İletigönderen bensay » 27 Eyl 2007, 23:00

Gerçekten özgün yaratıcı bir çalışma olmuş arkadaşım, emeğine, usuna, uslamına sağlık. Küçük bir eleştirim olacak, bence "t" düşürümüne gerek yok, akat, bekat, cekat...Esenlikler.
 • 0

http://www.gelgelturkce.blogcu.com
https://www.facebook.com/OzlestirmeKilavuzu
Evrensel olan kavramlardır, sözcükler ulusal olabilir, dahası olmalıdır.
Üyelik görseli
bensay
Yazışmacı
Yazışmacı
 
İleti: 3166
Katılım: 03 Eyl 2007, 14:19
Konum: istanbul
Değerleme: 1852

Ynt: Türkçe'nin Kat alma GÜCÜ ,Örnek Deneysel Sözlüğü

İletigönderen SanalBaba » 20 Eki 2007, 17:54

Uğrola,
Bakalım eller ne demiş öntakı'lar arttakı'lar ya da kattakı'lar için.

Kaynak:
http://en.freepedia.org/SI_prefix.html

SI defines a number of SI prefixes to be used with the units: these combine with any unit name to give subdivisions and multiples. As an example, the prefix kilo denotes a multiple of a thousand, so the kilometre is 1000 metres, the kilogram is 1000 grams, a kilowatt is 1,000 watts, and so on. The prefix milli subdivides by a thousand, so a millimetre is one-thousandth of a metre (1000 millimetres in a metre), and a millilitre is one-thousandth of a litre.

The prefixes are never combined; a millionth of a kilogram is a milligram, and not a 'microkilogram'. The ability to apply the same prefixes to any SI unit is one of the key strengths of the SI, since it considerably simplifies the system's learning and use.

The following SI prefixes can be used to prefix any of the above units to produce a multiple or submultiple of the original unit. This includes the degree Celsius (e.g. "1.2 m°C"); however, to avoid confusion, prefixes are not used with the time-related unit symbols min (minute), h (hour), d (day). They are not recommended for use with the angle-related symbols ° (degree), ' (minute of arc), and " (second of arc)[1], but for astronomical usage, they are sometimes used with seconds of arc.


Görsel

See also: Non-SI unit prefixes

Examples:
5 cm = 5 × 10−2 m = 5 × 0.01 m = 0.05 m
3 MW = 3 × 106 W = 3 × 1 000 000 W = 3 000 000 W

Prefixes cannot be combined: for example 10−9 metre must be written as 1 nm, not as 1 mµm.

The prefix always takes precedence over any exponentiation; thus "km²" means square kilometre and not kilo–square metre. For example, 3 km² is equal to 3 000 000 m² and not to 3000 m² (nor to 9 000 000 m²). Thus the SI prefixes provide steps of a factor one million instead of one thousand in the case of an exponent 2, of a billion in the case of an exponent 3, etc. As a result large numbers may be needed, even if the prefixes are fully used.

Prefixes where the exponent is divisible by three are recommended. Hence "100 m" rather than "1 hm". Notable exceptions include centimetre, hectare (hecto-are), centilitre, cubic decimetre (equivalent to one litre), hectopascal, and decibel (one-tenth of a bel).

The obsolete prefixes myria- and myrio- were dropped before SI was adopted in 1960, probably because they do not fit this pattern, no symbol was available (M, m and µ already being used), and were rarely used anyway.

Double prefixes such as those formerly used in micromicrofarads (picofarads), hectokilometres (100 kilometres), and millimicrons or micromillimetres (both nanometres) were also dropped with the introduction of the SI.

The kilogram stands out among all SI base units as the only one that has a prefix. It is derived from the mass of an actual object. The gram is defined as 1/1000 of this object's mass.

Though in principle legal, most combinations of prefixes with quantities are very rarely used, even in a scientific or engineering context:
Mass: hectogram, gram, milligram, microgram, and smaller are common. However, megagram or larger are rarely used; tonnes or scientific notation are used instead. Megagram is sometimes used to disambiguate the (metric) tonne from the various (non-metric) tons.
Volume in litres: litre, decilitre, centilitre, millilitre, microlitre, and smaller are common. Larger volumes are sometimes denoted in hectolitres; otherwise in cubic metres or cubic kilometres. In Australia, large quantities of water are measured in kilolitres and megalitres.
Length: kilometre, metre, decimetre, centimetre, millimetre, and smaller are common. megametre, gigametre, and larger are rarely used. Often used are astronomical units, light years, and parsecs; the astronomical unit is mentioned in the SI standards as an accepted non-SI unit
Time: second, millisecond, microsecond, and shorter are common. The kilosecond and megasecond also have some use, though for these and longer times one usually uses either scientific notation or minutes, hours, and so on.

† Britain, Ireland, Australia and New Zealand previously used the long scale number name conventions, but have now at least partly switched to the short scale usage. Note in particular that above a million and below a millionth, the same name has different values in the two naming systems, so billion and trillion (for example) become unfortunately potentially ambiguous terms internationally. Using the SI prefixes can circumvent this problem.
Pronunciation

The accepted English pronunciation of the initial G of giga was once soft, /ˈdʒaɪgə/ (like gigantic), but now the hard pronunciation, /ˈgɪgə/ (like giggle), is significantly more common. However, both pronunciations are likely to be understood by most English speakers, though the second is likely to be preferred.
Use outside SI

The symbol "K" is often used to mean a multiple of a thousand, so one may talk of "a 40K salary" (40,000), or the Y2K problem. Note that in these cases an upper case K is often used, although it should be noted that using an uppercase K is never correct when writing under the rules of the SI. Also, it is often used as a prefix to designate the binary prefix kilo = 210 = 1024.
Non-SI units
Prefixes go back to the introduction of the metric system in the 1790s, long before the SI was introduced in 1960. The prefixes (including those introduced after the introduction of SI) are used with any metric units, SI or not (e.g. millidynes).
SI prefixes rarely appear coupled with imperial units except in some specialised cases (e.g. microinches, kilofeet).
They are also used with other specialized units used in particular fields (e.g. megaelectronvolts, gigaparsecs).
They are also occasionally used with currency units (e.g., gigadollar), mainly by people who are familiar with the prefixes from scientific usage.
Computing

Main article: Binary prefix

The prefixes K and greater are common in computing, where they are applied to information and storage units like the bit and the byte. Since 210 = 1024, and 103 = 1000, this led to the SI prefix letters being used to denote "binary" powers. Although these are incorrect usages according to the SI standards it seems common to apply base 10 prefixes, when relating to computers, as follows:
K
= 210 = 1,024
M
= 220 = 1,048,576
G
= 230 = 1,073,741,824
T
= 240 = 1,099,511,627,776
P
= 250 = 1,125,899,906,842,624.

However, these prefixes usually retain their powers-of-1000 meanings when used to describe rates of data transmission (bit rates): 10 Mbit/s Ethernet runs at 10,000,000 bit/s, not 10,485,760 bit/s. The problem is compounded by the fact that the units of information (the bit and the byte) are not part of SI, where the bit, byte, octet, baud or symbol rate would rather be given in hertz. Although some use "bit" for the bit and "b" for the byte, "b" is often used for bit and "B" for byte instead. (In SI, B stands for the bel, although its sub-unit, the decibel ("dB"), is almost universally used instead, preventing confusion between the symbols.) It is recommended by several standards bodies to use bit and B to keep the units very distinct, as in kbit or MiB. French-speaking countries often use "o" for "octet", nowadays a synonym for byte, but this is unacceptable in SI because of the risk of confusion with the zero.

Consequently, the International Electrotechnical Commission (IEC) adopted new binary prefixes in 1998, formed from the first syllable of the decimal prefix plus 'bi' (pronounced 'bee'). The symbol is the decimal symbol plus 'i'. So now, one kilobyte (1 kB) equals 1000 bytes, whereas one kibibyte (1 KiB) equals 210 = 1024 bytes. Likewise mebi (Mi; 220), gibi (Gi; 230), tebi (Ti; 240), pebi (Pi; 250), and exbi (Ei; 260). Although the IEC standard does not mention them, the sequence can be readily extended to zebi (Zi; 270) and yobi (Yi; 280). The adoption of these prefixes has been very limited.
Proposed extensions

Continuing backwards in the alphabet, after zetta and yotta, proposals for the next large number include xenta and xona (among others), the latter as an alteration of the Latin-derived numerical prefix nona-, and the next small number would also start with an x.

Preserving the rule on abbreviating the prefixes (a Latin capital for the large number and a lower-case letter for the small number), even without consensus on the full name the following prefix symbols could be used without ambiguity: X, W, V, x, w, v. The logically next small prefix symbol, "u", is the accepted substitution for "µ" (ISO 2955), the symbol for "micro".

However, even some official prefixes may not be understood by all readers, let alone extrapolations of them, so giving an explanation is advisable when using them in communication (as opposed to using them in notes for oneself).

Another proposal for xenta/xona is novetta, from the Italian nove. This does not have the convenience of backward alphabetic order.

There are also proposals for further harmonization of the capitalisation. Therefore the symbols for deka, hecto and kilo would be changed from "da", "h" and "k" to "D" or "Da", "H" and "K" respectively. Likewise some lobby for the removal of prefixes that don't fit the 10±3·n scheme, namely hecto, deka, deci and centi. The CGPM has postponed its decision on both matters for now.

An unsolved (and maybe unsolvable) issue is the application of prefixes to units with exponents other than ±1. The prefix is always applied before the exponent currently. In volume measuring, for example, this inconvenience has lead to the continued use of the litre, which is one thousandth cubic metre (0.001 m³) or one cubic decimetre (1 dm³), where it could be handy to call it "one milli-cubic metre" ("1 m(m³)")—one cubic millimetre (mm³) is one thousand millionth of a cubic metre.Üzerinde düşünmek isteyenler, öneride bulunmak isteyenler olacaksa...

Uğrola

Dipçe:
Benim taslağım bitmek üzere.Bu arada kendi birikimlerini eklemek isteyenler olursa onların da toparlama yapmaları için konuyu gündeme taşıdım.
 • 0

Elimizdeki tüm sözlükleri toparlayıp kullanıma sunuyoruz. Türkçe dermece dil diyenlerin de okumasını  umarız. Kıytırık ölü dilleri evrensel dil sananları utandıralım. Sözlükleri okutalım, kullanalım,
http://tufar.com/SanalBaba/ Türkçe EVREN dili olacaktır: Bunu kanıtlayalım
Üyelik görseli
SanalBaba
Dil Emekçisi
Dil Emekçisi
 
İleti: 462
Katılım: 28 Ağu 2007, 18:28
Değerleme: 32

Ynt: Türkçe'nin Kat alma GÜCÜ ,Örnek Deneysel Sözlüğü

İletigönderen Gökbey » 20 Eki 2007, 18:27

bensay yazdı:Gerçekten özgün yaratıcı bir çalışma olmuş arkadaşım, emeğine, usuna, uslamına sağlık. Küçük bir eleştirim olacak, bence "t" düşürümüne gerek yok, akat, bekat, cekat...Esenlikler.


"t" tamgası konusunda bensay'a  katılıyorum.
Sadece bir-iki sözcük günlük kulladığımıza benziyor yada onları çağrıştırıyor ; cekat , rekat , zekat gibi...
Ama dilimizde bir sözcüğün birçok anlama gelebilme özelliği olduğundan bunu da öyle kabûl edelim.
 • 0

En soñ Gökbey tarafından 21 Eki 2007, 00:15 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kéz düzenlendi.
Görsel
Göktürkçe Araştırmaları http://kokturukce.blogspot.com
Göktürkçe Günlüğüm http://gokbeyuluc.wordpress.com
Azəricə Dil Araşdırmaları http://dilcilik.blogspot.com
Üyelik görseli
Gökbey
Yönetici
Yönetici
 
İleti: 1792
Katılım: 28 Ağu 2007, 17:15
Konum: Azerbaycan/Bakü
Değerleme: 580

Ynt: Türkçe'nin Kat alma GÜCÜ ,Örnek Deneysel Sözlüğü

İletigönderen Onur » 12 Mar 2009, 23:18

Bence 3'er 3'er ilerletmeye gerek yok katları. Böyle olunca deka'ya desi'ye santi'ye hekta'ya karşılık olmuyor. Ayrıca 10^42'ye kadar gidiyor, bu da çok yüksek. Benim önerim 1 2 3 6 9 12... olarak gidilmesi (abecenin sırası değişmeden).

Ekleme: Deka Yunanca'da on anlamına geliyormuş. Biz de buna benzer şeyler yapabiliriz. 10^4'e tümen demek gibi. Tümenbayt, Tümenmetre...  ::)
 • 0

En soñ Onur tarafından 12 Mar 2009, 23:22 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kéz düzenlendi.
Onur
Türkçeséver
Türkçeséver
 
İleti: 48
Katılım: 05 Oca 2009, 18:16
Konum: Ankara
Değerleme: 7

Ynt: Türkçe'nin Kat alma GÜCÜ ,Örnek Deneysel Sözlüğü

İletigönderen YİĞİT TULGA » 13 Mar 2009, 19:36

Uğrola,

Diyelim ki say (her) katsayının ara katlarına gerendiniz (gerek duydunuz).
Bu çok kolaylıdır (basittir).

O......etkisiz, boşka (boşkat, sıfır) olduğunu anımsayalım.

eksiye doğru:

OBA (-9)
OCA (-8)
OÇA (-7)
ODA (-6)
OFA (-5)
OGA (-4)
OĞA (-3)
OHA (bu güzel oldu) (-2)
OJA (-1)
******
OKA (katın kendisi, boşka (sıfır) ile çarpım sıfırdır.
-Ne kaa?
-O kaa!
Okaa   :o )
******
artıya doğru ise:
OLA (+1)
OMA (+2)
ONA (+3)
OPA (+4)
ORA (+5)
OSA (+6)
OŞA (+7)
OTA (+8)
OVA (+9)
OYA (+10)
OZA (+11)

(Yukarıdaki dizilim önerdiğim (yeni) tamgalığa (abeceye, alfabeye) göre yapılmalıdır)
Şimdi burada bir açıklama yapmak gerekiyor:

OKA........etkisiz, boş katsayı
Sessiz tamgaların (harflerin) ileri doğru gidişi artı katları oluşturur.
(OLA...10^1,
OMA....10^2)

Tamgaların eksiye doğru gidişi de eksi katları oluşturur.
(OHA...10^-2,
OJA...10^-1)

olması gibi.

Bundan iyisi Saruhan (Malatya) ' da kayısı...

Uğrola
 • 0

En soñ YİĞİT TULGA tarafından 13 Mar 2009, 19:46 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kéz düzenlendi.
Sözlük indir.
http://tufar.com/SanalBaba/
Taranmasına "kıyacağınız" sözlük varsa benimle iletişim kurunuz.

"Türk Dil Kurumu" ile "Türk Günay Kurumu" özerk, tüzel kişiliğine dönmelidir. Atatürk kalıtını çiğneyenler yargılanmalıdır...
YİĞİT TULGA
Dil Emekçisi
Dil Emekçisi
 
İleti: 973
Katılım: 29 Ağu 2007, 03:48
Değerleme: 24

Ynt: Türkçe'nin Kat alma GÜCÜ ,Örnek Deneysel Sözlüğü

İletigönderen OcaN » 13 Mar 2009, 20:54

Eline sağlık SanalBaba. Gerçekten güzel olmuş mantık kuruluşu da usa yatkın. Birkaç eksik var deseler de bu konu hakkında bildikleri bir nenler vardır diyerek eleştirilere de bir nen demeyeceğim. Eleştirildikçe daha kullanışlı olacaktır ancak doğrusu şimdiden beğendim. Gerçekten etkilendim ;) Çok güzel yani ...  :D

Benim aklıma hiç gelmemişti.... :-[

Eğirmen dipçesi (editör notu):
Kimi yazım yanlışları düzeltilmiş.
Y. TULGA
Snbb
 • 0

En soñ OcaN tarafından 13 Mar 2009, 21:43 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kéz düzenlendi.
OcaN
Türkçeséver
Türkçeséver
 
İleti: 49
Katılım: 09 Ara 2008, 21:42
Konum: Eski?ehir
Değerleme: 0

Ynt: Türkçe'nin Kat alma GÜCÜ ,Örnek Deneysel Sözlüğü

İletigönderen YİĞİT TULGA » 13 Mar 2009, 21:53

OcaN yazdı:Eline sağlık SanalBaba. Gerçekten güzel olmuş mantık kuruluşu da usa yatkın. Birkaç eksik var deseler de bu konu hakkında bildikleri bir nenler vardır diyerek eleştirilere de bir nen demeyeceğim. Eleştirildikçe daha kullanışlı olacaktır ancak doğrusu şimdiden beğendim. Gerçekten etkilendim ;) Çok güzel yani ...  :D

Benim aklıma hiç gelmemişti.... :-[

Eğirmen dipçesi (editör notu):
Kimi yazım yanlışları düzeltilmiş.
Y. TULGA
SnbbUğrola sevgin OcaN,
Bunlar benim bir başıma düşündüklerimdir. Bir kurul düşünelim; bilgisi, birikimi bunları kavramaya yatkın kişilerde oluşan. Bir yasa düşünelim; bu öneriyi yaşama geçiren...

İşte bizim ortak düşümüz bunlardır. Uyuşturulan Türk usuna bir kıvılcım çaktırmak, bir yalım parlattırmak, bir yalaz koparttırmak:
Ülkümüz, evrende Türkçeyi saydırtmak, konuşturtmak...

Uğrola

Dipçe:
yalım....alev, yıldırım, şimşek
yalaz....alev, ateş
 • 0

En soñ YİĞİT TULGA tarafından 13 Mar 2009, 21:56 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kéz düzenlendi.
Sözlük indir.
http://tufar.com/SanalBaba/
Taranmasına "kıyacağınız" sözlük varsa benimle iletişim kurunuz.

"Türk Dil Kurumu" ile "Türk Günay Kurumu" özerk, tüzel kişiliğine dönmelidir. Atatürk kalıtını çiğneyenler yargılanmalıdır...
YİĞİT TULGA
Dil Emekçisi
Dil Emekçisi
 
İleti: 973
Katılım: 29 Ağu 2007, 03:48
Değerleme: 24

Ynt: Türkçe'nin Kat alma GÜCÜ ,Örnek Deneysel Sözlüğü

İletigönderen OcaN » 13 Mar 2009, 23:24

Başarılı olmuyor değilsinizde hani.Hele ki benim üzerimde etkiniz bayağı fazla örneğin anayaprağın sol üst kısmında bulunan Türkçesi ve dilimize giren yabancı hali olan kelimeleri hep kullanıyorum.Arkadaşlarım biraz yadırgasalarda benim böyle konulara merakımdan dolayı alışıyorlar  :D Buradan bildiklerimle hava atmıyorda sayılmam bazen  :D  :P
 • 0

OcaN
Türkçeséver
Türkçeséver
 
İleti: 49
Katılım: 09 Ara 2008, 21:42
Konum: Eski?ehir
Değerleme: 0

Ynt: Türkçe'nin Kat alma GÜCÜ ,Örnek Deneysel Sözlüğü

İletigönderen Onur » 14 Mar 2009, 18:54

Bu son yazdığınız biraz karışık oldu gibi. ÖKA ile ONA, LEKA ile OPA aynı şey oluyor.
 • 0

Onur
Türkçeséver
Türkçeséver
 
İleti: 48
Katılım: 05 Oca 2009, 18:16
Konum: Ankara
Değerleme: 7

Ynt: Türkçe'nin Kat alma GÜCÜ ,Örnek Deneysel Sözlüğü

İletigönderen YİĞİT TULGA » 14 Mar 2009, 19:14

Uğrola,
Öyleyse karmaşayı düzeltelim.

A-kat.....AKA......10^-42
B-kat.....BEKA....10^-39
C-kat.....CEKA....10^-36
Ç-kat.....ÇEKA....10^-33
D-kat.....DEKA....10^-30
F-kat......FEKA....10^-27
G-kat.....GEKA....10^-24
E-kat......EKA......10^-21
EĞE-kat..EĞEKA..10^-18
H-kat.....HEKA...10^-15
I-kat......IKA......10^-12
İ-kat......İKAT....10^-9
J-kat......JEKA....10^-6
K-kat......KEKA...10^-3
..............
OHA...10^-2
OJA...10^-1
OKA........etkisiz, boş-kat (boşka)
OLA...10^1
OMA....10^2
.............
Ö-kat........ÖKA....10^3
L-kat.........LEKA...10^6
M-kat........MEKA...10^9
N-kat........NEKA....10^12
P-kat........PEKA.....10^15
R-kat........REKA.....10^18
S-kat........SEKA.....10^21
Ş-kat........ŞEKA.....10^24
T-kat........TEKA......10^27
U-kat........UKA......10^30
Ü-kat........ÜKA......10^33
V-kat.........VEKA....10^36
Y-kat.........YEKA.....10^39
Z-kat.........ZEKA.....10^42

Uğrola
 • 0

Sözlük indir.
http://tufar.com/SanalBaba/
Taranmasına "kıyacağınız" sözlük varsa benimle iletişim kurunuz.

"Türk Dil Kurumu" ile "Türk Günay Kurumu" özerk, tüzel kişiliğine dönmelidir. Atatürk kalıtını çiğneyenler yargılanmalıdır...
YİĞİT TULGA
Dil Emekçisi
Dil Emekçisi
 
İleti: 973
Katılım: 29 Ağu 2007, 03:48
Değerleme: 24

Ynt: Türkçe'nin Kat alma GÜCÜ ,Örnek Deneysel Sözlüğü

İletigönderen Onur » 14 Mar 2009, 19:25

Benim önerim:

10^-24 FEKA/FEKAT
10^-21 GEKA/GEKAT
10^-18 HEKA/HEKAT
10^-15 IKA/IKAT
10^-12 İKA/İKAT
10^-9 JEKA/JEKAT
10^-6 KEKA/KEKAT
10^-3 LEKA/LEKAT
10^-2 MEKA/MEKAT
10^-1 NEKA/NEKAT
1 OKA/OKAT
10^1 ÖKA/ÖKAT
10^2 PEKA/PEKAT
10^3 REKA/REKAT
10^4 TÜMEN  ;D
10^6 SEKA/SEKAT
10^9 ŞEKA/ŞEKAT
10^12 TEKA/TEKAT
10^15 UKA/UKAT
10^18 ÜKA/ÜKAT
10^21 VEKA/VEKAT
10^24 YEKA/YEKAT

Sessizle başlayanlara "ka", sesliyle başlayanlara "kat" diyebiliriz. ökametre, ökatamper... Burda 24'e kadar getirdim üsleri çünkü yabancı ellerde de katlar 24'e kadar.
 • 0

Onur
Türkçeséver
Türkçeséver
 
İleti: 48
Katılım: 05 Oca 2009, 18:16
Konum: Ankara
Değerleme: 7

Ynt: Türkçe'nin Kat alma GÜCÜ ,Örnek Deneysel Sözlüğü

İletigönderen Gökbey » 14 Mar 2009, 19:59

Artık bu çalışmaya olumlu bakmıyorum.
Çünkü bize yad olan bir abece düzeni üzerine kurulmuş. "ŞEKA- DEKA-OKA" gibi duyduğumda hiç bir añlam ilişkisi kuramadığım sözcüklere de olur diyemem.
Kısaltma yapılarak sözcük türetilmesine kesinkes karşıyım; bu ancak türetme yetisini yitirmiş dillerde olur. Tañrıya kut kıvanç olsun ki, dilimiz bu özelliğini hâlâ barındırıyor.

Ne yazık ki Yiğit ağabey, yeñi bir öneri sunamayacağım ama bu dediklerini de taplayamam. Başka bir yol yordam bulmamız gerekiyor.
 • 0

Görsel
Göktürkçe Araştırmaları http://kokturukce.blogspot.com
Göktürkçe Günlüğüm http://gokbeyuluc.wordpress.com
Azəricə Dil Araşdırmaları http://dilcilik.blogspot.com
Üyelik görseli
Gökbey
Yönetici
Yönetici
 
İleti: 1792
Katılım: 28 Ağu 2007, 17:15
Konum: Azerbaycan/Bakü
Değerleme: 580

Ynt: Türkçe'nin Kat alma GÜCÜ ,Örnek Deneysel Sözlüğü

İletigönderen YİĞİT TULGA » 15 Mar 2009, 13:08

Uğrola sevgin Gökbey kardeşim,

Ne yazık ki şunu söylemekle yükümlüyüm. Kimseler beğensin diye bu uğraşın içinde değilim. Bilim terimleri say yerde beğenilmez, ancak gerenildiği (gerek duyulduğu) için üretilir... Teta, yotta, piko, nano...gibi saçmalıkları beğendiği için kullanmıyor bilim; çözemeçlerde (formüllerde) , yazılarda, belgelerde, öğretim/anlatımlarında işini kolaylaştırmak için kullanıyor.

Tamga dizilimi de usda kalıcılığı açısından katsayı yapmaya elverişlidir. Ben bunu kullanmak istedim yalnızca.

Örneğin sıslık (ıslık, ısılık, frekans) birimi Hertz' i ele alalım:
Özel ad olmuşluğunu bir yana bırakarak biz sıslık (hertz) birimi için "ss" kısaltmasını kullanalım.

Hertz..........Hz
Kilohertz.....KHz
Megahertz..MHz
Gigahertz....GHz
Terahertz....THz
Petahertz....PHz
Exahertz.....EHz
Zettahertz...ZHz
Yottahertz...YHz

Şimdi şu yukarıdaki sözcüklere alıcı gözüyle bakınız. Beğendim diyen bulunmaz. Deli saçmasıdır çünkü. Bellenmedikçe usda tutulamaz. Ancak bilimkişileri bunları öğrenmeye gücenmezler.

Sıslık..........Ss
Ökasıslık....ÖSs
Lekasıslık...LSs
Mekasıslık...MSs
Nekasıslık....NSs
Pekasıslık....PSs
Rekasıslık....RSs
Sekasıslık....SSs
Şekasıslık....ŞSs
Tekasıslık....TSs
Ukasıslık......USs
....
....
....
...

Bu iş böyle böyle uzar gider. Onlarınki 10 üzeri 24 te biterken bizimki 10 üstü 42' ye dek gidiyor.

Şimdilik kamuca ortak olarak bilinen, ardışık sıralı başka bir dizilim anımsamıyorum. Öyleyse kesinlikle abeceyi (alfabeyi) kullanmalıyız.

Uğrola
 • 0

En soñ YİĞİT TULGA tarafından 15 Mar 2009, 15:38 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kéz düzenlendi.
Sözlük indir.
http://tufar.com/SanalBaba/
Taranmasına "kıyacağınız" sözlük varsa benimle iletişim kurunuz.

"Türk Dil Kurumu" ile "Türk Günay Kurumu" özerk, tüzel kişiliğine dönmelidir. Atatürk kalıtını çiğneyenler yargılanmalıdır...
YİĞİT TULGA
Dil Emekçisi
Dil Emekçisi
 
İleti: 973
Katılım: 29 Ağu 2007, 03:48
Değerleme: 24

Soñraki

Dön Ortak Türkçe çalışmaları

Kimler çevrimiçi

Bu bölümü gezen üyeler: Hiç bir üye yok ve 0 konuk

cron
Reputation System ©'